Arkiv för januari, 2014

Hyresgästföreningen besökte Kontaktdagarna i Uppsala

30 januari, 2014

KontaktdagarnaIgår, den 29 januari, deltog Hyresgästföreningen rekryteringsmässa Kontaktdagarna i Uppsala. Kontaktdagarna är ekonomistudenternas rekryteringsmässa där det finns möjlighet att möta upp emot 3000 studenter. Hyresgästföreningen region Stockholm söker just nu förhandlare till vår förhandlingsenhet och vi fick möjlighet att träffa flera intresserade studenter. Som förhandlare arbetar du med att på uppdrag förhandla hyror och andra hyresvillkor. En otrolig uppgift i arbetet för att alla ska ha rätt till en god bostad till en rimlig kostnad.

Självklart fick vi också möjliget att prata bostadsbrist och vikten av att bygga fler hyresrätter. Liksom Stockholm har Uppsala stor bostadsbrist och en student berättade om hennes vän som stått fyra år i kö till en studentlägenhet. Hon hoppades nu på att få en egen bostad sin sista termin på utbildningen.  Många ville vara med och påverka att det byggs fler bostäder och vi tipsade så klart om att gå in på Hyresgästföreningens hemsida flerhem.nu. Där kan man skriva brev till sina politiker om vikten av att bygga hyresrätter. Vill du vara med och påverka, gå in på flerhem.nu du med.

Nästa vecka den 7-8 februari kommer vi vara med på rekryteringsmässan Bazaren på Kulturhuset i Stockholm Kom gärna förbi.

No Comments » | Hyresförhandlingar, Ungas boende | Direktlänk
Skribent sthlmshyresblogg

Hyresgästerna i Stockholms allmännytta betalar mer än 3 miljarder kr till kommunen

Boverket redovisar i sin rapport ”Värdeöverföringar från allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag för räkenskapsåret 2012” att de tre allmännyttiga bostadsbolagen i Stockholms stad: Svenska Bostäder, Familjebostäder och Stockholmshem, svarar för huvuddelen av de totala värdeöverföringarna för 2012 som uppgår till drygt 3,6 miljarder kr. Besluten i kommunfullmäktige både 2012 och 2013 om värdeöverföringar har överklagats och ännu inte avgjorts, uppger Boverket. I Stockholms län gjorde tre bostadsbolag värdeöverföring utöver tillåtet belopp, 15 bostadsbolag värdeöverföring med tillåtet belopp och åtta bostadsbolag ingen värdeöverföring.

Det är intressant att ställa sig frågan hur många lägenheter allmännyttan skulle kunna bygga och/eller renovera för denna värdeöverföring på över 3 miljarder kr. Hyresgästföreningen region Stockholm får med största sannolikhet anledning att återkomma i frågan.

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson

Företagen behöver fler hyresrätter

29 januari, 2014

 Dice

Carl Tamleth, Dice, var även en av deltagarna på Hyresgästföreningen region Stockholms kunskapsseminarium om bostäder och tillväxt i september förra året.

 Idag skriver DN Stockholm om hur bostadsbristen är ett hinder för företagens tillväxt. I artikeln intervjuas företagare som beskriver hur de tvingas ägna mycket tid och resurser åt att hitta lägenheter åt personal de är på väg att rekrytera, och i värsta fall låter personal sova på arbetsplatsen.

”Vårt drömscenario vore att kunna säga till våra anställda att det finns riktiga hyreskontrakt som de kan känna sig trygga med under lång tid”, säger Carl Tamleth, rekryteringschef på dataspelsutvecklingsföretaget Dice.

DN:s artikel bygger på en undersökning av Stockholms handelskammare, som har intervjuat 500 tillväxtföretag om hur de påverkas av bostadsbristen.

En tredjedel av dessa har haft svårigheter att rekrytera på grund av bostadsbristen.

En femtedel av dessa anger att de har misslyckats med rekryteringar på grund av läget på bostadsmarknaden. 

Ett ökat utbud av hyresrätter är ett önskemål från samtliga tillfrågade bolag.

Stockholms företag skriker alltså efter hyresrätter, men ändå händer ingenting.

Vi på Hyresgästföreningen region Stockholm har lyft den här frågan länge, och undrar hur svår bristen på hyresrätter ska bli innan politikerna agerar? Stockholm är landets tillväxtmotor, och får företagen svårt att växa kommer hela Sveriges ekonomi att påverkas. Hyresrätten har ett starkt stöd av stockholmarna. I den undersökning vi har låtit TNS/Sifo göra säger 80 procent att hyresrätten bör prioriteras i nyproduktion. Det är dags att vakna nu: bygg fler hyresrätter i Stockholmsregionen.

 

 

No Comments » | Okategoriserade | Direktlänk
Skribent sthlmshyresblogg

Det första av flera möten

På tisdagseftermiddagen (28/1) träffades Tomas Rudin, oppositionsborgarråd (S) och Greger Björkegren, ordförande i Hyresgästföreningen region Stockholm för att diskutera bostadspolitiken i Stockholm i allmänhet och hyresrättens framtid i synnerhet. Tidigt i samtalet stod det klart att det finns en samsyn i de övergripande bostadspolitiska frågorna mellan Socialdemokraterna och Hyresgästföreningen region Stockholm. Efter 1,5 timmes samtal som pendlade mellan övergripande samhällsplanering, förhandlingsstrategier och allmännyttans roll konstaterade båda att det var ett givande samtal och att det finns ett ömsesidigt intresse att fortsätta träffas för erfarenhets- och kunskapsutbyte.

Greger Björkegren planerar att även träffa övriga partiers företrädare i Stadshuset för att diskutera deras syn på bostadspolitiken och det framtida Stockholm.

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent sthlmshyresblogg

Vetenskaplig forskning bekräftar Hyresgästföreningens syn på hyresrättens betydelse för storstadsregionerna

24 januari, 2014

Roger Andersson, Uppsala universitet och New York University School of Law, och Lena Magnusson Turner, Norwegian Social Research, NOVA, bekräftar i en artikel i välrenommerade International Journal of Housing Policy, Hyresgästföreningens syn på hyresrättens betydelse för storstadsregionerna.

Andersson och Magnusson Turner menar att den nationella bostadspolitiken har försvunnit och det som finns är en kommunal sådan. De allmännyttiga bostadsbolagens framtid ligger därför i händerna på den politiska ledningen för kommunerna, vilket kommer att leda till problem, framförallt i storstadsregionerna. I frånvaron av ett samarbete på regional nivå kommer kommunerna att sätta agendan, vilket innebär att fokus kommer ligga på att behålla och attrahera kommuninvånare som tillhör medelklassen. Detta kommer leda till för låga investeringar i hyresrätter och gör storstadsregionerna mindre flexibla och attraktiva.

Artikelförfattarna pekar bland annat på vikten av ett regionalt samarbete för att utveckla hyresrätten i storstadsregionerna. Ett sådant samarbete skulle göra dessa regioner flexibla och attraktiva.

Vi förutsätter att Stockholms läns kommunpolitiska ledningar är angelägna om att Stockholmsregionen ska vara en attraktiv region och därmed tar ansvar för att utveckla hyresrätten.     

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson