Arkiv för februari, 2014

Nu ska det bli enklare att bygga…

13 februari, 2014

Byggbild

Det ska bli enklare att bygga skriver bostadsministern Stefan Attefall idag i SVD opinion. Debattartikeln är skriven i samband med att Regeringen presenterar förslag på hur planprocessen kan förenklas. Syftet är att förkorta tiden från idé till byggstart. I förslaget för Regeringen fram sju åtgärder som ska förkorta planprocessen. Åtgärdera innebär bland annat färre detaljplaner, att fler detaljplaner ska kunna antas i byggnadsnämnden istället för kommunfullmäktige och att tillåta fler avvikelser från en detaljplan. De redovisade åtgärderna handlar framförallt om att minska byråkratin.

Regeringens förslag är intressant och välkommet. Idag kan det ta upp emot tio år innan spaden kommer i marken från det att en byggherre kommer med en idé. Med tanke på den bostadsbrist som idag råder i stora delar av Sverige är detta för lång tid. Vi måste börja bygga nya bostäder NU!

Samtidigt bör förändringar inte ske på allt för stor bekostnad av demokratin. I samband med dessa förslag är det viktigt att se över hur medborgarinflytandet kan ta andra vägar än genom remissvar. Invånarna måste få komma in tidigt i planprocess och känna att de faktiskt kan påverka – inte bara överklaga.

No Comments » | Bostadsbyggande, Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent sthlmshyresblogg

Nynäshamnsbostäder säljer ut 521 bostäder

Nysnäshamns kommunfullmäktig beslutade igår, onsdag, att sälja ut 521 bostäder till IHF Bostad AB. Nynäshamnsbostäders styrelse beslutat om affären i januari men eftersom affären översteg antal lägenheter som bolaget har rätt att sälja enligt ägardirektivet togs ärendet upp i fullmäktige.

Hyresgästföreningen Nynäshamn har arbetat aktivt för att förhindra utförsäljningen med bland annat en bostadspolitisk debatt och namninsamling. Föreningen går nu vidare i arbetet och försöker få till ett möte med den nya ägaren för att säkerställa hyresgästernas inflytande över sitt boende. 
 
Läs mer här:
 
 
  

No Comments » | Utförsäljningar | Direktlänk
Skribent sthlmshyresblogg

Länsstyrelsen: Viktigt med större andel hyresrätter

11 februari, 2014

För ett högt och jämnt bostadsbyggande oavsett konjunkturläge är det viktigt att planera för en större andel hyresrätter. Målsättningen för bostadsbyggandet behöver utgå från ett regionalt behov, en regional bostadsmarknad. Alla kommuner i länet har potential att öka bostadsbyggandet.

Detta framför Länsstyrelsen i Stockholms län i ”Stockholm 2014 – Full fart framåt!” som är Länsstyrelsens rapport till regeringen om läget i Stockholmsregionen.

Hyresgästföreningen region Stockholm konstaterar att trycket ökar ytterligare på regionens politiker att planera för en större andel hyresrätter. Det är hög tid att agera – nu.

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson

Swedbanks bostadsbyggarseminarium: Vad händer om vi börjar bygga bostäder?

6 februari, 2014

Den  6 februari anordnade Swedbank ett bostadsbyggarseminarium på temat ”Vad händer om vi börjar bygga bostäder”. Från Hyresgästföreningen region Stockholm deltog ordförande Greger Björkegren.

Diskussionen handlade i stort om Sveriges och Stockholms försämrade attraktionskraft, som främst beror på bostadsbristen. Assar Lindbeck, professor i nationalekonomi, upprepade den åsikt som han uttryckt i många olika forum om att hyresreglering är och har varit problemet sedan 1968.

Sara Eriksson, United Minds, redogjorde för en attitydundersökning om hur ungdomar vill bo. Enligt undersökningen vill unga helst bo centralt även om hyra är hög och bostadsytan liten. Undersökningen var beställd av Swedbank, NCC och Fastighetsägarna Stockholm.

Framtidens trender och tendenser presenterades bland annat av Billy McCormac, Fastighetsägarna Stockholm, som påpekade att det är innerstadens utveckling och exploatering som gäller.

Hans Wallenstam, Greger Björkegren och Teo Strömdahl Östberg, SSCO (Stockholms studentkårers centralorganisation) diskuterade bland annat byggkostnaderna som hinder för nyproduktion, och om det var rimligt att en etta på 28 kvm ska kosta 6 640 per månad.

Assar Lindbeck kritiserade därefter  Anders Lago, ordförande HSB, som påpekade att en avreglering inte är lösningen eftersom i princip hela Europa har någon form av hyresreglering.

Bostadsminister Stefan Attefall (KD) och Mikael Damberg (S) var eniga om att den är bra att även bygga i länet och inte bara i Stockholms stad.

Billy McCormac, chefsekonom Anna Felländer, Swedbank, och Joachim Hallengren, NCC, summerade dagen och konstaterade att det är bra om vi kan börja samarbeta över gränserna och börja jobba. Anna Felländer vill få fram nya initiativ som ger unga en chans att ordna sitt boende. Annars anser hon att vi tappar både kompetens, utveckling och gör ekonomiska förluster.

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Gunnel Cirverius

Bostadsministern: Hyresbostäder är skattemässigt missgynnade jämfört med ägda bostäder

Hyresgästföreningen har länge hävdat, och försökt få regeringen att förstå, att hyresrätten är skattemässigt missgynnad i förhållande till de andra upplåtelseformerna. Detta har regeringen tidigare inte velat tillstå. Fram till nu. Nu medger bostadsminister Stefan Attefall (KD) att hyresbostäder är skattemässigt missgynnade jämfört med ägda bostäder.

Hyresgästföreningen region Stockholm ser nu fram emot bostadsministerns åtgärder mot denna orättvisa.

No Comments » | Okategoriserade | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson