Från seminariet ”Stockholmsmarknaden 2014”: Lyft bostadspolitikens betydelse

26 mars, 2014

Fastighetsvärlden arrangerade den 25 mars seminariet ”Stockholmsmarknaden 2014 – Nya spår för tillväxten” där bostadsbristen i Stockholmsregionen var den fråga som var mest aktuell.

Magdalena Andersson (S), ekonomisk-politisk talesperson pratade om utmaningar för Stockholmsregionen. Hon menade att bostadsbyggandet är en sådan utmaning där det behövs stimulans för byggande av hyresrätter och att bostadspolitikens betydelse lyfts genom en nationell byggpakt där bostadsmarknadens aktörer samverkar för att få fart på bostadsbyggandet. Hon tog klart ställning mot marknadshyror.

Annika Winsth, chefekonom Nordea ifrågasatte det kommunala självbestämmandet när det gäller bostadsbyggandet och efterfrågade en mer nationell bostadspolitik. Hon pekade på problemet med att det finns kommuner som inte ser till att det byggs och på så sätt bromsar Stockholmsregionens utveckling. Hon pratade också om de stigande priserna på bostadsrätter och den segregering som följer. En sådan segregering är inte önskvärd.

Stockholmsförhandlingen med utbyggnaden av tunnelbanan och de nya bostäder som planeras med anledning av den diskuterades. Catharina Håkansson Boman, regeringens förhandlare i Stockholmsförhandlingen menade att det som är bra för Stockholm är bra för landet. Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande Nacka gjorde bedömningen att av de nya bostäderna som ska byggas i Nacka kommer ca 30 procent vara hyresrätter. Emelie Grind, stadsbyggnadsstrateg Järfälla kommun trodde att hälften av de nya bostäderna i Järfälla kommer vara hyresrätter.

Pernilla Arnrud Melin, IPD visade att det är lönsamt att äga och investera i bostadsfastigheter; totalavkastningen på bostäder 2013 var 7 procent. Ser man till perioden 2003-2013 var totalavkastningen 7,6 procent.

I ett panelsamtal pekade Anders Danielsson, vice VD Skanska på vikten av social hållbarhet i samband med bostadsbyggande. Han ifrågasatte också det nu gällande hyressättningssystemet. Göran Cars, professor i samhällsplanering KTH ville avskaffa det kommunala planmonopolet.

En av de som hade uppdraget som moderator, Willy Wredenmark, avslutade med att framhålla att Stockholmsregionen behöver politiker som inte är rädda för att förlora makten.