Arkiv för mars, 2014

Sabo: Marknadshyror löser inte bostadsbristen

20 mars, 2014

Sabo, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, har jämfört det tyska och det svenska hyressättningssystemet med anledning av att det i diskussionen om hur den svenska hyresbostadsmarknaden kan förbättras inte sällan hänvisas till Tyskland, som har ett system med marknadshyror. Hyresrätt är den vanligaste boendeformen i Tyskland. Fler än hälften av de tyska hushållen bor i hyresbostäder, vilka i stor utsträckning ägs av privatpersoner. Det tyska systemet med marknadshyror förutsätter socialbostäder och statliga subventioner (för de som ligger över inkomstgränsen för en socialbostad men inte kan betala marknadshyra). Vart femte hushåll som bor i hyresrätt får någon form av stöd för att klara av att betala hyran.

Sabo:s analys presenterades i en hearing den 19 mars där Sabo besvarade frågan ”Kan tyska marknadshyror lösa den svenska bostadsbristen?” med ett nej. Sabo:s slutsatser är bland annat att det svenska systemet är mer uthålligt, marknadshyror skulle innebära en förhållandevis stor förmögenhetsöverföring från allmänheten till hyresvärdarna och att inget hyressättningssystem löser problemen med en kraftig bostadsbrist – det måste helt enkelt byggas mer.

Medverkade i hearingen gjorde bland andra Håkan Forsell, urbanhistoriker som pratade om Berlins föränderliga hyresmarknad; Mikael Granath, VD Willhem; Kurt Eliasson, VD Sabo och Barbro Engman, förbundsordförande Hyresgästföreningen.

No Comments » | Okategoriserade | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson

Nynäshamn har länets högsta fjärrvärmepris

19 mars, 2014

Hyresgästföreningen, SABO, HSB, Riksbyggen och Fastighetsägarna kartlägger varje år avgifter och taxor för flerbostadshus i landets samtliga kommuner. Resultatet redovisas i Nils Holgerssonrapporten.

Stockholms län är det tredje dyraste länet när det gäller priset på fjärrvärme. Fjärrvärmepriset har i genomsnitt höjts med 1,4 procent i länets kommuner från årsskiftet. Värmdö var den kommun i länet med störst prisökning.

Nynäshamn har länets högsta fjärrvärmepris (977 kr), följt av Nykvarn (976 kr) och Värmdö (974 kr). Botkyrka, Huddinge och Salem (samtliga 819 kr) har länets lägsta fjärrvärmepris. Beloppen avser kr per lägenhet och månad.

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson

Bostadspolitisk frukost 17 mars

Artikel i Hem och hyra

Evenemanget på Facebook

Fotoalbum på Facebook

sem2 politikerna2 Mary Skantz_MP_vaxholm margaretabohmanlydia lena_hadad Lars Ohly Lars Arell, S, Sthlm henrik2 BPfrukost Ann-margarethe Liv, V, sthlm seminariedeltagare-Göran svensson, S,Haninge Seminariedeltagare- Ariella Nisell, Sveriges arkitekter

 

Artikel i Hem och hyra

Evenemanget på Facebook

Fotoalbum på Facebook

No Comments » | Bostadsbyggande, Bostadspolitik, Okategoriserade | Direktlänk
Skribent sthlmshyresblogg

Markanvisningar till Stockholms stads allmännytta

17 mars, 2014

Idag presenterade de borgerliga partierna i Stockholms stad planer på nya bostäder; stadens tre bostadsbolag ska bygga 1 842 lägenheter i tio olika markanvisningar belägna i Västerort, Söderort och City. De borgerliga menar att Stockholms stad har tre välskötta bostadsbolag med stark ekonomi och muskler att bygga bostäder omgående och att  Stockholms stad ska använda sina bostadsbolag till att bygga lägenheter av hög kvalitet, både arkitektoniskt och boendemässigt.

http://fastighetsnytt.se/2014/03/omfattande-bostadspaket-presenterat/

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson

Bostäder – en viktig fråga för Botkyrka kommuns framtid

14 mars, 2014

Bostadsbristen var ett av ämnena när Hyresgästföreningen Botkyrka Salem, ABF, LO och Botkyrka kommun bjöd in till politisk debatt under torsdagskvällen i Tumba. Cirka 160 personer kom för att lyssna och ställa sina frågor till politikerna.

Botkyra 13 mars 18Alla partier menade att bostadsbristen i kommunen är ett problem och att det måste byggas fler bostäder. I och med den nya översiktsplanen har Botkyrka kommun höjt ambitionerna för bostadsbyggandet till 650 bostäder per år istället för 360 per år. Ebba Östlin (S) vill se blandade upplåtelseformer. ”Vi behöver hyresrätter i villaområden och bostadsrätter i områden med många hyresrätter.”

Flera av politikerna lyfte att ett ökat bostadsbyggandet hänger ihop med andra områden till exempel satsningar på infrastruktur i form av vägar och kollektivtrafik. Här ligger besluten snarare på regional och nationell nivå. Att bostadsfrågan inte går att lösa på kommunal nivå var alla partier överens om. Flera lyfte fram att det krävs satsningar och beslut från Regeringen. ”Det behövs statliga subventioner för att öka byggandet av hyresrätter” menade Mats Einarsson (V). Stefan Dayne (KD)såg snarare ett behov av att förenkla regler och lagar för att minska byråkratin och förkorta planprocessen.

Förkortad tid från idé till färdigt hus och att Botkyrka kommun måste öka sin planberedskap lyfte flera partier som åtgärder för att ökat bostadsbyggandet. Lars Johansson (FP) tyckte att kommunen borde införa expressbygglov liknande det som finns i Värmdö kommun. Där kan man lämna in sin ansökan och få beslut samma dag.

Från publiken kom en fråga om moderaternas uttalande förra veckan att de kan tänka sig att riva hus i Alby. Jimmy Baker förklarade att citat kom från ett yttrande om Albys framtid där moderaterna inte är främmande till att riva vissa hus för att bygga nytt. Han menade att det skulle gå på ungefär samma kostnad som att renovera de gamla husen.

I frågan om Botkyrkabyggens roll i bostadsbyggandet var Vänsterpartiet tydlig, ”Vi säljer inte allmännyttan, punkt”, svarade Mats Einarsson (V). Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna menade istället att de kan tänka sig sälja ut delar av Botkyrkabyggen för att bekosta nyproduktion. Socialdemokraterna ville ge Botkyrkabyggen i uppdrag att bygga fler hyresrätter men nämnde inte om nyproduktionen skulle bekostas av fler utförsäljningar.

Medverkande politiker:

Stefan Dayne, Kristdemokraterna
Lars Johansson, Folkpartiet
Ebba Östlin, Socialdemokraterna
Mats Einarsson, Vänsterpartiet
Dan Gahnström, Miljöpartiet
Carl Widecrantz, Tullingepartiet
Östen Granberg Sverigedemokraterna
Jimmy Baker, Moderaterna

(Ulla Ludvigsson från Botkyrkapartiet skulle medverkat men fick förhinder på grund av sjukdom.)

Moderator: Roland Berg, IF Metall

No Comments » | Bostadsbyggande, Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent sthlmshyresblogg