Regeringen funderar på om kommunerna ska få behålla sitt planmonopol

28 mars, 2014

Under rubriken ”Tukta byggsyndarna” behandlar ledarsidan i en dagstidning bostadsbristen i Stockholmsregionen;

Det tar knappt en kvart att åka från Stockholms central till Danderyd. Närheten till natur och vatten gör kommunen till en attraktiv bostadsort, skriver kommunen på hemsidan. Och byggbar mark saknas egentligen inte. Ändå märks det inte i de lokala byggplanerna att kommunen är belägen mitt i en av Europas snabbast expanderande storstadsregioner. I Danderyd tycks den akuta bostadsbristen tas med ro. Mellan 2006 och 2012 borde Danderyd ha byggt nästan dubbelt så många nya bostäder för att möta kommunens befolkningsökning under samma period. Det illustrerar en bister sanning om bostadsbristen i storstäderna: till stor del ligger problemet i händerna på lokala politiker som saknar ambitioner att bygga.

Stockholms handelskammare har presenterat uppgifter som visar att en tredjedel av regionens snabbast växande företag har haft problem med att rekrytera personal på grund av läget på bostadsmarknaden. Bostadsbristen är en spärr för tillväxten. Samhällets alla delar behöver en fungerande bostadsmarknad, och samtidigt anser sig ingen enskild kommun bära skulden för att marknaden har gått sönder. Det är ohållbart.

Bostadsministern måste använda det påtryckningsmedel som regeringen har fört upp på bordet: Om kommuner i tillväxt­regionerna inte tar bostadsbyggandet på tillräckligt allvar kan de berövas sitt planmonopol.

I väntan på skarpa förslag får de kommunala byggsyndarna helt enkelt stå i skamvrån.

http://www.dn.se/ledare/huvudledare/tukta-byggsyndarna/

I annan media framkommer att statsministern menar att kommunerna har stor makt när det gäller bostadsbyggandet, där ligger planmonopolet. Det är kommunerna som fattar markanvisnings- och detaljplansbesluten. Och oj, vad de fördröjer detta, säger statsministern.

Professorer på KTH anser att beslutsfattande på regional nivå skulle innebära ett stort steg mot ökat bostadsbyggande. Om kommunerna inte får bestämma finns förutsättningar för att bygga mer.

http://www.metro.se/nyheter/reinfeldt-kommunerna-saktar-byggen/Hdzncz!I95ndSHUPM9l1zXTxBmaQ/