Stockholms Handelskammare: Lidingö och Danderyd tar inte ansvar för Stockholmsregionen

21 mars, 2014

Stockholms Handelskammare visar att Stockholmsregionen växer ännu snabbare än vad tidigare prognoser visat. Om 20 år bor en fjärdedel av Sveriges befolkning i huvudstadsregionen. Sverige följer samma mönster som stora delar av världen – det är i de stora städerna i varje land som de stora befolkningsökningarna sker.

Men det finns ett problem med den stora ökningen av människor i Stockholmsregionen – bostadsbristen, som redan i dag är akut. Handelskammaren menar att bostadsbristen är det som möjligtvis skulle kunna få den här utvecklingen att stanna av. Det behöver byggas fler bostäder. Handelskammaren menar vidare att Sundbyberg och Solna är exempel på kommuner som har satsat på befolkningstillväxt genom att försöka få fram nya bostäder men att regionen har kommuner som inte växer särskilt mycket och som kanske inte vill växa, det är problematiskt med kommuner som Lidingö och Danderyd som inte är beredda att ta ansvar för regionen. 

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/stockholm-vaxer-i-rekordfart_3381290.svd