Arkiv för april, 2014

Prat om bostad – hur vill vi bo i framtiden?

30 april, 2014
Prat om bostad

Prat om bostad

 

Hur vi vill leva och bo i framtiden, och vad vi behöver ha i åtanke när Stockholm ska byggas ut för att göra plats för en miljon nya invånare till och med 2030, det var temat för Prat om bostad på tisdagskvällen på Moderna museet.

Under kvällen avhandlades frågor som finns det bilar i framtiden? Är det bra att bygga billigt och snabbt eller är det hållbarheten som ska vara i fokus? Vad är det vi kan göra i dag för att göra vår stad till en bättre plats att leva på?

Kvällen inleddes av Peggy Jönsson, ledamot i regionstyrelsen som hälsade välkommen med och förklarade att vi i Hyresgästföreningen arbetar för att det ska byggas fler hyresrätter i Stockholm.

Därefter tog expertpanelen bestående av Tobias Olsson, arkitekturpolitisk chef på Sveriges arkitekter, Markus Bohm, projektledare för uställningen Blockholm på Arkitektur- och designcentrum, Ulrika Gunnarsson Östling över ordet under ledning av moderatorn Lisa Deurell.

Markus Bohm pekade på datorspelet Minecrafts användningsmöjligheter för att fler ska kunna delta i stadsbyggnadsprocesser. I Minecraft kan användarna själva bygga och gå omkring i den tredimensionella staden.

Tobias Olsson talade om hur vi ska bygga och med vilka kvaliteter.  Så klart att medborgarna inte vill att vi ska bygga hus som innebär en försämring av platsen, men kan ett hus innebära en förbättring, genom att ge ett mervärde, är det en annan sak, menade han.

Ulrika Gunnarsson Östling pratade om miljöfrågor och begreppet miljörättvisa och att olika städer och olika bostadsområden förbrukar olika mycket resurser. Vi kan inte leva på framtida generationers och fattigare länders resurser, var hennes budskap.

 

Efter paus tog en panel av ungdomspolitiker över och gick över till sina visioner om den framtida staden. Ungdomspolitikerna fick först lägga fram sina visioner för staden och sedan avsluta med  konkreta åtgärdsförslag för Stockholm.

Där lyfte Stefan Lindborg, förbundsordförande Ung Vänster, behovet av fler hyresrätter med rimlig hyra och Hanna Lidström, språkrör för Grön ungdom i Stockholmsregionen, behovet av att rusta upp miljonprogrammet och att skrota parkeringsnormen vid byggnation.

Estrid Faust, ordförande Centerstudenter Stockholm ville bland annat se regelförenklingar i den kommunala planprocessen och Carl-Johan Schiller, distriktsordförande KDU Stockholm värna det kommunala  planmonopolet och låta staden växa mer organiskt.

 

Lisa Deurell, moderator.

Lisa Deurell, moderator.

Markus Bohm, Ulrika Gunnarsson Östling, Tobias Olsson och Lisa Deurell.

Markus Bohm, Ulrika Gunnarsson Östling, Tobias Olsson och Lisa Deurell.

Carl-Johan Schiller (KDU), Estrid Faust (C), Stefan Lindborg (V), Hanna Lidström (MP) och Lisa Deurell.

Carl-Johan Schiller (KDU), Estrid Faust (C), Stefan Lindborg (V), Hanna Lidström (MP) och Lisa Deurell.

No Comments » | Okategoriserade | Direktlänk
Skribent sthlmshyresblogg

Premiär för bostadspolitiskt café i Väsby

28 april, 2014
Eddie Carlsson, hyresgästföreningen Upplands Väsby, i samtal med Johan Thidell (S), byggnadsnämnden Upplands Väsby.

Eddie Carlsson, hyresgästföreningen Upplands Väsby, i samtal med Johan Thidell (S), Väsbyhem, Upplands Väsby.

 

I söndags hade det bostadspolitiska caféet premiär i Väsby. I strålande solsken ställdes caféet upp utanför den mobila lägenheten, den fullt utrustad enrumslägenhet som Hyresgästföreningen tagit fram för att rikta strålkastarna mot bostadsbristen, som var på besök i Väsby.  Förbipasserande stannade till för en kopp kaffe, som de fick i gröna koppar med budskapet ”För ett hållbart samhälle – bygg fler hyresrätter”. Vykorten med hyreshus som barn och vuxna själva kan klippa ut och bygga ihop hade en rykande åtgång.
Till klockan 11 var de lokala politikerna inbjudna att prata bostadspolitik med Hyresgästföreningen och allmänheten, och då dök representanter från Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna och Vänsterpartiet upp. Väsbyföreningen delade med sig av sitt bostadspolitiska program och fick svar på vad politikerna ville göra för att minska bostadsbristen för unga och andra frågor om bland annat upprustning, situationen för äldre och hur man ställer sig till Väsby sjöstad. Nästa aktivitet i Väsby är planerad till 14 juni.

Vykorten - populära för barn.

Vykorten – populära för barn.

 

kommunalrådet Per-Erik Kanström (M), Anitha Hector (M), ordförande för byggnadsnämnden i mitten, i diskussion med Hyresgästföreningen och till höger, Lennart Olsen, MP.

Kommunalrådet Per-Erik Kanström (M) och Anitha Hector (M), ordförande för byggnadsnämnden i mitten, i diskussion med Hyresgästföreningen och till höger, Lennart Olsen, ordförande i Miljöpartiet i Upplands Väsby.

Bostadspolitiskt café.

Bostadspolitiskt café.

Bostadspolitiskt café.

Bostadspolitiskt café.

 

No Comments » | Okategoriserade | Direktlänk
Skribent sthlmshyresblogg

Socialdemokraterna: Hyresrätter istället för rabatt till landets rikaste kommuner

Socialdemokraterna föreslår en stimulans till byggande av hyresrätter med 900 miljoner kr årligen. Stimulansen ska gå till byggande utöver det som redan är planerat. Kommunerna får pengar utifrån hur många hyresrätter som byggs i förhållande till folkmängden. Sedan tidigare har partiet före­slagit ett investeringsstöd riktat mot studentlägenheter och små hyresrätter.

Pengarna ska tas från det kommunala skatteutjämningssystemet. Från och med 2014 får landets tolv rikaste kommuner en skattelättnad på det här aktuella beloppet. En rabatt som Socialdemokraterna nu vill ta bort. Av de tolv kommunerna återfinns tio i Stockholms län; bland annat Stockholm, Solna, Danderyd och Täby. Även landstinget ska vara med och betala.

Det här förslaget är bra för de kommuner som ser till att det byggs hyresrätter. Kommuner som inte gör så gynnas inte av förslaget.

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson

Lösningen på bostadsbristen – ett ökat regionalt inflytande?

24 april, 2014

140424_bopol_frukost

Hyresgästföreningen region Stockholm bjuder in till bostadspolitisk frukost

Torsdag 15 maj 2014

Kl. 8.30–9.45  (frukostbuffé från 8.00)

Lokal: Trade Winds, World Trade Center, Kungsbron 1, Stockholm  

Stockholmsregionen växer och utvecklas men det saknas bostäder, i synnerhet hyresrätter. Kommunerna har ansvar för bostadsbyggandet. Nu höjs röster för att det kommunala planmonopolet ska avskaffas och att regionen ska få ett ökat inflytande över bostadsbyggandet. Är det ett bra förslag och vilka konsekvenser skulle det få? Skulle ett regionalt inflytande innebära att regionen bestämmer hur många bostäder och hur stor andel hyresrätter som ska byggas i varje kommun?

Medverkande:

Göran Cars, professor samhällsplanering, KTH

Charlotte Broberg (M), ordförande, landstingets tillväxt- och regionplaneringsutskott

Nanna Wikholm (S), andre vice ordförande, landstingets tillväxt- och regionplaneringsutskott

Lennart Kalderén (M), kommunstyrelsens ordförande, Salem och ledamot, landstingets tillväxt- och regionplaneringsutskott

Boel Godner (S), kommunstyrelsens ordförande, Södertälje

Per-Erik Kanström (M), kommunstyrelsens ordförande, Upplands Väsby

Lars Bryntesson (S), kommunstyrelsens ordförande, Sigtuna

Peggy Jönsson, ledamot, regionstyrelsen, Hyresgästföreningen region Stockholm

Henrik Ludvigsson, bostadspolitisk utredare, Hyresgästföreningen region Stockholm

Fler medverkande kan tillkomma.

Moderator: Lydia Capolicchio

Anmälan och frågor: sthlmseminarium@hyresgastforeningen.se, senast 8 maj, 2014.

 

No Comments » | Okategoriserade | Direktlänk
Skribent sthlmshyresblogg

Stockholms stads krav på parkeringsplatser gör bostadsbyggandet svårt och dyrt

23 april, 2014

Krav på parkeringsplatser är en av de mest kostnadsdrivande faktorerna i byggprocessen. Detta krav försvårar och fördyrar bostadsbyggandet. Parkeringsplatserna ska i slutändan betalas av de boende via hyran.

Stockholms stad kräver att det byggs fler parkeringsplatser per ny lägenhet än det genomsnittliga bilinnehavet och reglerar detta i detaljplanerna vilket styr framtidens bostadsbyggande.

En låg och flexibel parkeringsnorm är modern och bra för bostadsbyggandet och framtida hyresgäster. Hyresgästföreningen region Stockholm hoppas att även Stockholms stad ska inse detta. 

http://fastighetsnytt.se/2014/04/stockholms-parkeringsnorm-hammar-bostadsbyggandet/

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson