Socialdemokraterna: Hyresrätter istället för rabatt till landets rikaste kommuner

28 april, 2014

Socialdemokraterna föreslår en stimulans till byggande av hyresrätter med 900 miljoner kr årligen. Stimulansen ska gå till byggande utöver det som redan är planerat. Kommunerna får pengar utifrån hur många hyresrätter som byggs i förhållande till folkmängden. Sedan tidigare har partiet före­slagit ett investeringsstöd riktat mot studentlägenheter och små hyresrätter.

Pengarna ska tas från det kommunala skatteutjämningssystemet. Från och med 2014 får landets tolv rikaste kommuner en skattelättnad på det här aktuella beloppet. En rabatt som Socialdemokraterna nu vill ta bort. Av de tolv kommunerna återfinns tio i Stockholms län; bland annat Stockholm, Solna, Danderyd och Täby. Även landstinget ska vara med och betala.

Det här förslaget är bra för de kommuner som ser till att det byggs hyresrätter. Kommuner som inte gör så gynnas inte av förslaget.