Hyresgästföreningen Tyresö mötte kommunpolitiker och fick löften om fler hyresrätter

28 maj, 2014

Den 21 maj träffade Hyresgästföreningen Tyresö kommunpolitiker för att fråga vad partierna vill gällande bostadsfrågan inför valet i höst. Under kvällen diskuterades bland annat lösningar på bostadsbristen, produktionskostnader och hyror i nyproduktion samt det kommunala bostadsbolaget Tyresöbostäders framtid.

Idag råder det bostadsbrist och brist på hyresrätter i Tyresö kommun. Drygt 24 000 personer i bostadskön. Under kvällen framkom att alla partier var överens om att det behövs fler hyresrätter i Tyresö kommun men de gav olika uppfattningar om hur många hyresrätter som behöver byggas. Moderaterna lovade att 25 procent av all nyproduktionen ska vara hyresrätter. Centerpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna sträckte sig lite längre och lovade 30 procent hyresrätter medan Vänsterpartiet gick längst och lovade att 50 procent av nybyggnationen ska vara hyresrätter. Sverigedemokraterna menade också att det behövs fler hyresrätter men hade inget uppsatt procentmål.

De senaste tolv åren har nästan 1200 av Tyresö Bostäders hyresrätter ombildats till bostadsrätter. För kommande mandatperiod var alla partier var överens om att Tyresö Bostäder ska bevaras som bolag men Moderaterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna menade att de kan komma att godkänna ombildningar om de boende vill det. Besluten kommer tas från fall till fall. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet lovade att inte ombilda eller sälja ut några av Tyresö Bostäders lägenheter under nästa mandatperiod.

Under kvällen diskuterades också hur kommunen kan bidra till att det hålla nere produktionskostnaderna och på så sätt få billigare hyror i nyproduktion. Hyresgästföreningen lyfte förslaget om att bygga kombohus i Tyresö. Kombohus är en hustyp som SABO, de kommunala bostadsbolagens branschorganisation, har tagit fram för att pressa byggkostnaderna och på så sätt hyresnivåerna. Alla politiker lovade att ta med sig frågan och undersöka om det kan vara aktuellt i Tyresö kommun.

Hyresgästföreningen Tyresö fick flera vallöften från politikerna under kvällen. Nu väntar arbetet med att följa upp löftena efter valet och att se till så att politikerna går från ord till handling.

Medverkande politiker

Anita Mattson, Socialdemokraterna
Ann-Christin Svensson, Moderaterna
Ulrica Riis-Pedersen, Centerpartiet
Anders Wickberg, Sverigedemokraterna
Marie Åkesdotter, Miljöpartiet
Anders Erixsson, Vänsterpartiet

Samtalsledare

Terje Gunnarsson