Lidingö och bostadsbyggandet

19 maj, 2014

Lidingö får kritik för att kommunen inte ser till att det byggs bostäder. Kommunen kallas en illojal enklav som parasiterar på resten av Storstockholm. Opinionen är så stark mot bostadsbyggande att kommunpolitikerna viker ner sig. Det är orimligt att lokala politiker inte vågar bygga av rädsla för att inte bli omvalda. Finansministern vill sätta tryck på alla Stockholmskommuner när det gäller att bygga bostäder och nämner Lidingö som exempel där det inte byggs i tillräcklig omfattning. Enskilda kommuner ska inte av rent egoistiska skäl kunna säga nej till nya bostäder.

http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/evafranchell/article18840872.ab

Kommunstyrelsens ordförande i Lidingö, Paul Lindquist (M), deltog på Hyresgästföreningen region Stockholms seminarium ”Lösningen på bostadsbristen – ett ökat regionalt inflytande?” och pekade på problemet med att som kommunpolitiker ha ambitioner för bostadsbyggandet men samtidigt ha opinionen mot sig. Han menade att det finns politiska alternativ som vinner opinionsmässigt på att inte vilja bygga bostäder.