Stad istället för villor

20 maj, 2014

Nya förslag för att lösa bostadsbristen presenteras. Expressen menar att det finns ett pedagogiskt problem med dagens förtätningspolitik; varför ska förorten förtätas när betydligt glesare villaområden lämnas orörda? Det går att få fler invånare till de centrala villaområden som omger våra storstäder. På sikt skulle invånarantalet kunna femdubblas i dessa områden. Allt som behövs är en planändring som tillåter större hus på tomterna. Expressen skriver att byggherrar köper upp villor som är till salu, river dem och ersätter dem med flerfamiljshus. Förutom att mildra bostadsbristen skulle det också kunna vara en väg in på marknaden för små byggherrar.

http://www.expressen.se/ledare/lat-villorna-ge-plats-for-stad/