Arkiv för juni, 2014

Byggmaterial den största kostnaden vid bostadsbyggande

24 juni, 2014

Stockholms Byggmästareförening presenterar uppgifter om fördelning av kostnader för att bygga en lägenhet i ett flerbostadshus (andel av total produktionskostnad 2012);

 

Byggmaterial – 28 %

Markförvärv och kommunala avgifter – 21 %

Moms – 16 %

Byggnadsarbetarnas löner – 14 %

Omkostnader, t.ex. tjänstemännens löner – 8 %

Byggherrekostnader (projektering, kontroll, besiktning, garanti, försäkring, kreditivränta) – 7 %

Transporter, drivmedel, el – 3 %

Maskiner – 3 %

 

Stockholms Byggmästareförening uppger att för bostadsrätter var markkostnaden 2013 i snitt 10 000 kr/kvm, för hyresrätter 3 400 kr/kvm.

No Comments » | Okategoriserade | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson

Hyresgästföreningen region Stockholms seminarium i Almedalen 2014

16 juni, 2014

Bostäder – Nyckeln till Stockholms utveckling

 

Onsdag 2 juli

Kl 11.00 – 12.30 (lunch serveras kl 12.30)

Biograf Borgen, salong 4, Hästgatan 24, Visby

 

Anmälan till dittlivsboende.se/anmalan senast 25 juni

 

Stockholm attraherar både internationellt och nationellt men attraktionskraften hotas av akut bostadsbrist, framför allt brist på hyresrätter. Bostäder är en förutsättning för tillväxten, jobben och välfärden. Hur ska Stockholm bli en modern, dynamisk region som står sig i internationell konkurrens?

 

11.00 Inledning

Lydia Capolicchio, moderator

 

11.10 Framtidens stockholmare

Daniel Lindén, Kairos Future

 

11.20 Stockholms attraktionskraft

Jan Sturesson, PwC

 

11.30 Hur tar ni ansvar för Stockholms utveckling?

Nina Lundström (FP), riksdagsledamot

Veronica Palm (S), riksdagsledamot

Per Ankersjö (C), borgarråd Stockholm

Daniel Helldén (MP), oppositionsborgarråd Stockholm

Cecilia Löfgreen (M), kommunstyrelsens ordförande Järfälla

Jonas Nygren (S), kommunstyrelsens ordförande Sundbyberg

 

12.00 Hur kommer Stockholm att stå sig i internationell konkurrens?

Annika Winsth, chefekonom Nordea

Göran Cars, professor samhällsplanering KTH

Mikael Karlsson, ordförande Naturskyddsföreningen

Jerker Söderlind, arkitekt Stadsliv AB

 

12.20 Avslutning

 

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson

Etnolog: Staden som kuliss för betraktaren

Sabo arrangerade idag den 16 juni ett frukostseminarium där Klas Ramberg, etnolog på Stockholms universitet föreläste på temat ”Rum för framtidens stadsbor”. Etnologi handlar om hur människor lever och tänker i olika sammanhang och tider. Klas Ramberg pratade om hur värderingar styr byggandet av en stadsdel/ett bostadsområde. Han menade att de värden som styrde byggandet tidigare, praktiska och sociala, numera inte gäller. Efter folkhemmet är det ekonomiska och estetiska värden som styr byggandet. Staden byggs för betraktaren. En bostads utsikt är i fokus, inte den inre miljön. Han menade vidare att attraktiviteten är central; staden som estetik och kuliss är i fokus, inte människors ekonomiska situation. Klas Ramberg vill se en ökad regional planering på kommungränsernas bekostnad för en hållbar utveckling.

No Comments » | Bostadsbyggande | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson

Länsstyrelsens rapport ”Läget i länet – Bostadsmarknaden i Stockholms län 2014” – en sammanfattning

13 juni, 2014

Länsstyrelsen presenterar sin årliga rapport om bostadsmarknaden i Stockholm. Här följer en kort sammanfattning.

Stockholms län är en av Europas främsta tillväxtregioner och tillväxtmotor för hela Sverige. Folkmängden väntas öka i länets alla kommuner, Sundbyberg beräknas få den största relativa befolkningstillväxten. Men bristen på bostäder bromsar Stockholms utveckling. Länets alla kommuner har underskott på bostäder. Det regionala behovet är ca 16 000 nya bostäder per år. Stockholms län har en ung befolkning jämfört med landet i övrigt och bristen på bostäder för unga är störst i storstadsregionerna.

Sett till antal påbörjade bostäder per år och tusen invånare 2000-2013 byggs det mest i Solna och Sundbyberg, minst i Danderyd. 1990 var andelen hyresrätter i länet 60 procent, 2011 var andelen 36 procent. Minskningen av andelen hyresrätter beror på ombildningar och att det byggs fler bostadsrätter än hyresrätter. Det är kommunerna som har ansvar för bostadsförsörjningen men i Stockholmsregionen har behovet av regional samverkan särskilt uppmärksammats på senare år. 21 kommuner har allmännyttiga bostadsföretag – inte Danderyd, Nacka, Salem, Täby och Vaxholm. Omfattningen av det kommunala markägandet i länet varierar; från mindre än 5 procent av kommunens area till över 80 procent.

Några problem som Länsstyrelsen uppmärksammar; att fastighetsägarnas och bostadsbolagens hårda krav för att godkänna nya hyresgäster gör det svårt att etablera sig på bostadsmarknaden, att ökad socioekonomisk polarisering i regionen är ett hot mot regionens utveckling och att många inte har möjlighet att få kontrakt på en nyproducerad hyresbostad på grund av det höga kostnadsläget vilket medför att företag får svårt att rekrytera arbetskraft. En av regionens största utmaningar är att få fram ändamålsenliga bostäder till alla som vill bo och verka i Stockholmsregionen – det vore därför önskvärt med en översyn av hur behovet kan tillgodoses för de som inte kan efterfråga en bostad på dagens bostadsmarknad.

Länsstyrelsen menar vidare att produktutbudet behöver breddas genom att det byggs fler hyresrätter i varierande storlek, om upprustningar; resurssvaga hushåll kan tvingas flytta på grund av att hyrorna höjs – det är därför viktigt att involvera de boende i utvecklingen av bostadsområdena och att förtätning främjar en långsiktigt hållbar stadsutveckling och ökad integration.

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson

Lidingö: Storbråk om byggprojekt

Förtätning och en utbyggnad av Lidingö centrum rör upp heta känslor. Paul Lindquist (M), kommunstyrelsens ordförande menar att aktionsgruppen Rädda Lidingö, med Björn Tarras-Wahlberg som organisationens talesperson, söker med ljus och lykta efter brister i processen för att kunna stoppa utvecklingen. Han anser att han som ansvarig politiker inte kan sitta still när storstadsregionen växer så det knakar, Lidingö måste också ta sitt ansvar när det gäller byggnation av bostäder. Majoriteten på Lidingö, Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna, stöds av Socialdemokraterna i ärendet. Centerpartiet och Lidingöpartiet stödjer inte förslaget.

Detta är ett exempel på när en kommunal opinion motsätter sig bostadsbyggande och därmed en utveckling av Stockholmsregionen.     

http://www.svd.se/nyheter/stockholm/het-strid-pa-lidingo_3651530.svd

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson