Etnolog: Staden som kuliss för betraktaren

16 juni, 2014

Sabo arrangerade idag den 16 juni ett frukostseminarium där Klas Ramberg, etnolog på Stockholms universitet föreläste på temat ”Rum för framtidens stadsbor”. Etnologi handlar om hur människor lever och tänker i olika sammanhang och tider. Klas Ramberg pratade om hur värderingar styr byggandet av en stadsdel/ett bostadsområde. Han menade att de värden som styrde byggandet tidigare, praktiska och sociala, numera inte gäller. Efter folkhemmet är det ekonomiska och estetiska värden som styr byggandet. Staden byggs för betraktaren. En bostads utsikt är i fokus, inte den inre miljön. Han menade vidare att attraktiviteten är central; staden som estetik och kuliss är i fokus, inte människors ekonomiska situation. Klas Ramberg vill se en ökad regional planering på kommungränsernas bekostnad för en hållbar utveckling.