Arkitekt: Kommunerna tjänar på bostadsbristen i Stockholm – ett hot mot hela Sveriges ekonomi

14 juli, 2014

Arkitekten Ola Andersson skriver i Dagens Nyheter om bostadsbristen i Stockholm. Bostadspriserna kan inte öka i all evighet. Den dag de inte längre gör det, riskerar hela det finansiella systemet att hamna i kris. Det enda sättet att undvika en hotande kollaps är att göra något åt roten till det onda: bostadsbristen. Problemet är bristen på mark planerad för bostäder. Kommunerna rår ensamma över bostadsbyggandet. Och kommunerna tjänar på bostadsbristen. Äger de marken kan de sälja den dyrt, och även om de inte gör det så innebär höga bostadspriser att enbart välbärgade kan flytta in i de attraktiva kommunerna, vilket innebär högre skatte­intäkter och lägre kostnader för kommunal vård, skola och omsorg. Bristen på statlig bostadspolitik är inte bara ett problem för de bostadssökande i Stockholm, bostadsbristen är ett hot mot hela Sveriges ekonomi.

http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/ola-andersson-bristen-pa-bostadspolitik-leder-rakt-mot-kollaps/