Folkpartiet: Stockholm ska byggas tätare

14 juli, 2014

Folkpartiet menar i en debattartikel i Svenska Dagbladet att det är avgörande för ett hållbart boende att människor bor nära varandra. Stockholm ska byggas tätare. Täthet skapar förutsättningar för funktionsblandade områden där caféer, restauranger, affärer, kontor, kulturverksamheter samsas med bostäder. På så sätt minskar behovet av transporter. Ett område med koncentrerad bebyggelse och där många människor bor nära varandra är möjligt att förse med god kollektivtrafik. Områden som byggs samman river också barriärer; den sociala integrationen stärks.

Folkpartiet kritiserar Kristdemokraterna för att prioritera byggande av fler småhus i storstadsregionerna.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/bygg-tatare-inte-glesare_3745008.svd