Ge hyresrätten en chans

22 juli, 2014

I Svenska Dagbladet i dag (22/7) ger representanter för sju olika bostadsföretag företagsskattekommittén kritik. Kommitténs förslag diskriminerar hyresrätten som upplåtelseform anser de.

Hyresrätten har en betydligt högre skattebelastning än andra upplåtelseformer. Om priset för marken är detsamma är det idag alltid gynnsammare att bygga bostadsrätter. En översyn av beskattningen vore därför berättigad för att få igång investeringar i nya hyresrätter. Företagsskattekommitténs förslag riskerar att ytterligare försämra den redan snedvridna konkurrensen bland bostadsproducenter och lägga en död hand över investeringar i nyproduktion av hyreslägenheter och därmed tillintetgöra Stefan Attefalls ambitiösa reformagenda för ett ökat byggande.

Andra konkreta åtgärder som behöver åtgärdas för att öka produktionen av hyresrätter pekas också ut. Flera av förslagen känns igen från andra i den bostadspolitiska debatten bland annat förkorta planprocessen, höga byggkostnader (oligopol-liknande byggbransch, exploateringsersättningar, kommunala särkrav) översyn av hyressättningssystemet etc.

De sju skribenterna avslutar med att konstatera att det behövs ett tydligt nationellt politiskt ledarskap som sträcker sig över blockgränser och mandaperioder för att skapa förutsättningar för de nödvändiga investeringarna i hyresrätter.

Det är glädjande att fler debattörer än Hyresgästföreningen lyfter och pekar på den snedvridna skattebelastningen av hyresrätten som upplåtelseform.

 

SvD – Brännpunkt