Svenska Dagbladet: Statliga subventioner till nyproduktion av bostäder

16 juli, 2014

Svenska Dagbladet skriver idag om att staten borde stimulera nyproduktion av bostäder;

Dagens subventioner, t.ex. ränte- och rotavdrag, har lett till högre bostadspriser. Högre bostadspriser gör att utbudet av bostäder inte ökar. Som exempel nämns Danderyd och Täby, kommuner med de högsta bostadspriserna och den lägsta nyproduktionen. Högre bostadspriser innebär också en omfördelning av förmögenheter mellan hushållen. Vinnare är bl.a. de med ägt boende i de mest attraktiva områdena, förlorare är bl.a. hyresgäster. Dessutom har högre bostadspriser gett negativa samhällsekonomiska konsekvenser med en sämre rörlighet på arbetsmarknaden.

Statens subventioner av bostadssektorn borde istället gå till att stimulera nyproduktion av bostäder, där ett ökat utbud skulle dämpa prisutvecklingen.