Arkiv för september, 2014

Ombildningar av allmännyttan stoppas

30 september, 2014

Idag kommer Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet i Stockholms stad meddela Familjebostäder att ombildningar av allmännyttan stoppas.

http://www.dn.se/sthlm/ombildning-av-hyresratter-i-allmannyttan-stoppas/

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson

Parkeringsnorm hinder för små lägenheter

29 september, 2014

Kommunernas regler för hur många parkeringsplatser för bil varje lägenhet måste ha är ett stort hinder för att bygga små lägenheter. I genomsnitt ligger kommunernas krav på bilparkeringar på omkring en plats per lägenhet.

http://www.dn.se/sthlm/krav-pa-p-platser-hindrar-bygget-av-smalagenheter/

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson

Överklagade bostadsbyggen inget storstadsfenomen

24 september, 2014

Metro skriver idag om överklaganden av bygglov och detaljplaner som försenar tusentals bostadsbyggen varje år. Problemet är dock inte något storstadsfenomen då Stockholm ligger under snittet för antal överklagande per invånare. I små kommuner med stor andel kostsamma sommarstugor och starkt stöd för Moderaterna överklagas bostadsbyggen mest. Sju av de tio kommuner där det överklagas mest ligger vid havet.

Men Stockholm påverkas ändå eftersom det är samma länsstyrelse som behandlar överklagandena. Det bidrar till att byggprojekt i Stockholm riskerar kraftiga förseningar på grund av andra överklaganden i länet.

http://www.metro.se/nyheter/overklagan-stoppar-tusentals-hem/Hdzniw!I11F2uzjlb5248e7tIwEFg/

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson

Hyresrätten i ett feminiserat Stockholm

22 september, 2014

På DN Debatt idag presenterar Kjell A Nordström och Per Schlingmann sin kommande bok ”Urban Express” om feminiserade storstäder som snart dominerar världen. En ny slags världsordning växer fram där städer och kvinnor i städer går främst. Stadens attraktionskraft är större än någonsin och kvinnorna stärker sin ställning. Att följa med i denna utveckling är en avgörande politisk fråga och frågan är hur Sverige och svenska städer kan leda denna utveckling. Det handlar om att skapa attraktiva livsförutsättningar för människor.

I Stockholm är det en högre andel kvinnor än män som bor i hyresrätt, som helst vill bo i just hyresrätt, som anser att hyresrätten är attraktiv och som anser att hyresrätten bör prioriteras vid nyproduktion.

Att prioritera hyresrätten är en avgörande politisk fråga i Stockholm och en del i att leda utvecklingen och skapa attraktiva livsförutsättningar.

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson

Hög hyra gör att många inte kan flytta

19 september, 2014

Varannan storstadsbo vill flytta men kan inte på grund av bostadsbristen. När det gäller att flytta till en ny hyreslägenhet har inte många råd med en högre hyra än idag vilket innebär en så kallad inlåsningseffekt. Önskan att flytta är allra störst hos unga i åldern 18-25 år. Detta enligt en undersökning av United Minds på uppdrag av NCC.  

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson