Hyresrätten i ett feminiserat Stockholm

22 september, 2014

På DN Debatt idag presenterar Kjell A Nordström och Per Schlingmann sin kommande bok ”Urban Express” om feminiserade storstäder som snart dominerar världen. En ny slags världsordning växer fram där städer och kvinnor i städer går främst. Stadens attraktionskraft är större än någonsin och kvinnorna stärker sin ställning. Att följa med i denna utveckling är en avgörande politisk fråga och frågan är hur Sverige och svenska städer kan leda denna utveckling. Det handlar om att skapa attraktiva livsförutsättningar för människor.

I Stockholm är det en högre andel kvinnor än män som bor i hyresrätt, som helst vill bo i just hyresrätt, som anser att hyresrätten är attraktiv och som anser att hyresrätten bör prioriteras vid nyproduktion.

Att prioritera hyresrätten är en avgörande politisk fråga i Stockholm och en del i att leda utvecklingen och skapa attraktiva livsförutsättningar.