Parkeringsnorm hinder för små lägenheter

29 september, 2014

Kommunernas regler för hur många parkeringsplatser för bil varje lägenhet måste ha är ett stort hinder för att bygga små lägenheter. I genomsnitt ligger kommunernas krav på bilparkeringar på omkring en plats per lägenhet.

http://www.dn.se/sthlm/krav-pa-p-platser-hindrar-bygget-av-smalagenheter/