Arkiv för oktober, 2014

Att prata med, inte om – prat om bostad 3 november

27 oktober, 2014

prat om bostad 3 november

 

 

Hyresgästföreningen region Stockholm och Hyresgästföreningen Järva bjuder in till prat om bostad.

Måndag 3 november 2014 kl. 18.00-19.30, Husby Träff

 

Medverkande:

Ann-Margarethe Livh (V), bostadsborgarråd Stockholms stad

Guleed Mohamed, förortsvisionär

m.fl.

 

Samtalsledare:

Carlos Rojas

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson

Värmdö vill sälja del av sin allmännytta

En försäljning av 49 procent, ca 1 000 lägenheter, av Värmdö Bostäder ska utredas.

Hyresgästföreningen Nacka Värmdö vill inte att allmännyttan på Värmdö säljs. En mindre allmännytta är inte vad Värmdö och Stockholmsregionen behöver, tvärtom.

http://www.hemhyra.se/stockholm/kritik-mot-forsaljning-av-varmdo-bostader

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson

Om nordisk bostadspolitik på Sabos frukostseminarium

24 oktober, 2014

Sabos frukostseminarium den 24 oktober handlade om nordisk bostadspolitik; Bo Bengtsson, professor statsvetenskap vid Uppsala universitet presenterade boken ”Varför så olika? – nordisk bostadspolitik i jämförande historiskt ljus”. Hannu Ruonavaara, Åbo universitet redogjorde sedan för den finska bostadspolitiken som bygger på 1) den privata aspekten (att man ordnar sitt boende på den privata marknaden eller bygger sitt hus själv), 2) att det allmänna hjälper hushåll som inte klarar att ordna sitt boende själv, och 3) en växande selektivitet, att bostadspolitiken blir allt mindre generell. Den finska hyresmarknaden är tvådelad; fri hyressättning på den privata marknaden och reglerade hyror hos det allmänna. Det är en färre andel hyresrätter i Finland än i Sverige.

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson

Bostadspolitisk frukost 23 oktober

23 oktober, 2014

 

DSC_0062

Torsdag 23 oktober 2014 bjöd Hyresgästföreningen region Stockholm in till frukostseminarium  om den svenska hyresmodellen. Titeln var ”Den svenska hyresmodellen – hinder eller förutsättning för att bygga framtidens Stockholm.”

Jörgen Mark-Nielsen, utredningsansvarig på Sabo, berättade om den jämförelse mellan det svenska och det tyska hyressättningssystemet som Sabo gjort och vilka slutsatser man dragit av den. Rapporten visar att även om de båda systemen i väsentlig mening skiljer sig åt, tar båda hänsyn till och försöker balansera hyresvärdarnas och hyresgästernas intressen. Det tyska systemet är däremot mer känsligt för konjunkturläget. Vid bostadsbrist höjs hyrorna mer i Tyskland än i Sverige, vilket leder till att man utöver ett marknadssystem som blandar principen om fri hyressättning med starkt besittningsskydd, hyresregleringar och möjlighet till överprövning, även har ett system med socialbostäder och bostadsbidrag. Sabo:s slutsats är att det tyska systemet på intet sätt skulle vara bättre än det svenska, och att inget av dem påverkar om det är bostadsbrist eller inte, utan det är det andra faktorer som gör.

Henrik Ludvigsson, bostadspolitisk utredare, redogjorde för TNS Sifos undersökning om hur stockholmarna tycker att hyrorna ska sättas. En klart övervägande majoritet av stockholmarna tycker att dagens system är det bästa för hyressättning.  84 procent av dem som bor i hyresrätt och 70 procent av de som bor i annan upplåtelseform anser att det nuvarande systemet är det bästa för hyressättning.

Panelen bestående av Clara Lindblom (V), Adrian Eygun Kilhlberg (Fi), Märta Martin-Åkesson (CUF) och Erik Slottner (KD) gav därefter sin syn på det svenska hyressättningssystemet.

Ingen ville helt kasta det nuvarande svenska systemet överbord. Minst bra om den svenska hyresmodellen tyckte Märta Martin-Åkesson (CUF) som gärna vill se en modell som tillåter fri hyressättning. Hon ansåg även att hyresgästinflytande är viktigt, och att hyresgästerna borde få bestämma nivå på upprustningen.

Erik Slottner (KD)  menade att en något friare hyressättning skulle leda till ökat byggande av hyresrätter, men att eftersom politiken även har ett socialt ansvar, så är detta ändå inte aktuellt idag. Alliansens steg i denna riktning (t ex vad gäller andrahandshyror) har däremot varit bra, menade han.

Clara Lindblom (V) menade att hyresgästernas inflytande är mycket viktigt särskilt vid upprustning och att det inte finns något som säger att fri hyressättning skulle leda till fler hyresrätter. Hon menade även att hyrorna idag är för höga i hela beståndet, att det går att bygga billiga hyresrätter.

Adrian Eygun Kihlberg (Fi) menade att dagens hyresmodell är den bästa och att fler bostäder och en satsning på en stadsplanering som gör hela staden attraktiv är det som behövs i Stockholm.

Svenska_modellen

No Comments » | Okategoriserade | Direktlänk
Skribent sthlmshyresblogg

Nya hyresrätter i Stockholm

16 oktober, 2014

Stockholms stads nya majoritetsstyre; Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ, lovar 40 000 nya bostäder till 2020 (8 000 per år under åren 2015-2019), varav 2 500-3 000 allmännyttiga hyresrätter om året.

Mot bakgrund av detta löfte behöver Stockholms stad, för att inte andelen hyresrätter ska fortsätta minska, se till att det byggs minst 4 000 hyresrätter per år. Det innebär ytterligare 1 000-1 500 hyresrätter utöver de allmännyttiga hyresrätter som utlovas.

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson