Om nordisk bostadspolitik på Sabos frukostseminarium

24 oktober, 2014

Sabos frukostseminarium den 24 oktober handlade om nordisk bostadspolitik; Bo Bengtsson, professor statsvetenskap vid Uppsala universitet presenterade boken ”Varför så olika? – nordisk bostadspolitik i jämförande historiskt ljus”. Hannu Ruonavaara, Åbo universitet redogjorde sedan för den finska bostadspolitiken som bygger på 1) den privata aspekten (att man ordnar sitt boende på den privata marknaden eller bygger sitt hus själv), 2) att det allmänna hjälper hushåll som inte klarar att ordna sitt boende själv, och 3) en växande selektivitet, att bostadspolitiken blir allt mindre generell. Den finska hyresmarknaden är tvådelad; fri hyressättning på den privata marknaden och reglerade hyror hos det allmänna. Det är en färre andel hyresrätter i Finland än i Sverige.