Värmdö vill sälja del av sin allmännytta

27 oktober, 2014

En försäljning av 49 procent, ca 1 000 lägenheter, av Värmdö Bostäder ska utredas.

Hyresgästföreningen Nacka Värmdö vill inte att allmännyttan på Värmdö säljs. En mindre allmännytta är inte vad Värmdö och Stockholmsregionen behöver, tvärtom.

http://www.hemhyra.se/stockholm/kritik-mot-forsaljning-av-varmdo-bostader