Arkiv för november, 2014

Konsekvenser av bostadsbristen i Stockholm

14 november, 2014

Stockholms bostadsbrist gör att arbetsgivare får rekryteringsproblem; Spotify kan nu gå miste om spetskompetens. Stockholm bromsar in.

http://www.di.se/artiklar/2014/11/14/bostadsbristen-stoppar-spotify/

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson

Allmännyttans inkomstkrav kan komma att tas bort

13 november, 2014

Igår presenterade majoriteten i Stockholms stad sitt budgetförslag för 2015. I budgeten anges att allmännyttans inkomstkrav ska ses över.

Idag krävs en inkomst på tre gånger hyran. Bostadsborgarrådet Ann-Margarethe Livh (V) utvecklar vad som anges i budgeten om inkomstkravet och säger att kravet kan tas bort helt eller bli väldigt lågt. Hyresgästen ska inte heller behöva ha en tillsvidareanställning. Även de privata hyresvärdarna uppmanas att tillämpa kommande förändrade krav.

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson

Budget för Stockholms stad 2015

12 november, 2014

Majoriteten i Stockholms stad; Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ, presenterade idag sitt budgetförslag för 2015 där det anges att grundläggande individuella rättigheter som rätten till boende ska säkerställas.

Det långsiktiga målet för bostadsbyggandet är 140 000 lägenheter till år 2030 medan det kortsiktiga målet är 40 000 bostäder till 2020. Takten i bostadsbyggandet ska öka och fokus ligga på hyresrätter med rimliga hyror. Allmännyttan ska fördubbla sitt bostadsbyggande och utförsäljningen av allmännyttan ska upphöra. Allmännyttan ska få markanvisningar motsvarande minst 2 500 hyresrätter per år. Hyresrätterna är prioriterade, minst hälften av det som byggs ska vara hyresrätter. Allmännyttans inkomstkrav ska ses över.

Bostadsbolagen ska stärka boendeinflytandet och garantera hyresgästerna information och inflytande i samband med renovering.

Vidare ska parkeringstalen sänkas och konkurrensen på byggmarknaden stimuleras genom att fler mindre aktörer ges möjlighet att delta i byggandet av Stockholm. Bostadsbolagen ska tillsammans med övriga aktörer på bostadsmarknaden bidra till en mer transparent och systematiserad hyressättning i Stockholms stad.

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson

Inflationen och hyrorna, oktober 2014

11 november, 2014

Statistiska centralbyrån (SCB) presenterar uppgifter om konsumentprisindex (KPI) för oktober 2014.

Inflationstakten, det vill säga förändringen i KPI, var -0,1 procent i oktober. När det gäller utvecklingen det senaste året var inflationstakten även där -0,1 procent. Nedgången motverkades av höjda hyror (1,7 procent) som påverkade uppåt med 0,2 procentenheter.

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson

Bostadsbyggandet ökar men andelen hyresrätter fortsätter minska

7 november, 2014

Länsstyrelsen i Stockholms län uppger att bostadsbyggandet just nu ligger på en historiskt hög nivå i Stockholms län. De senaste fyra kvartalen påbörjades ca 14 500 nya bostäder i Stockholms län. Den största ökningen finns i kommunerna utanför Stockholms stad. Bedömningen är att det kommer påbörjas 15 000 nya bostäder under 2014 och 15 500 under 2015.

Det är positivt med ett ökat bostadsbyggande och att hyresrätterna blir fler. Hyresgästföreningen region Stockholm kan ta åt sig en del av äran, det opinionsbildande arbetet är framgångsrikt och ger resultat.

Av de tidigare nämnda ca 14 500 påbörjade nya bostäderna i länet var 4 600 hyresrätter. Hyresrättens andel var ca 32 procent.

Stockholmarna vill att hyresrätten prioriteras vid nyproduktion men vi kan konstatera att så inte är fallet. Utvecklingen med en allt mindre andel hyresrätter av bostadsbeståndet i Stockholmsregionen fortsätter.

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson