Aktiv markpolitik i Sollentuna

15 december, 2014

Sollentuna strävar efter bland annat fler byggherrar, flexibla parkeringstal och hållbart resande.

Det är bra med aktiva kommuner som inte låter marknaden styra bostadspolitiken.

http://www.fastighetssverige.se/artikel/nytankande-i-sollentunas-markforsaljningsstrategi-16176/