Bostadsbristen – Stockholmsregionens största utmaning

3 december, 2014

”Stockholm 2015 – Full fart framåt!” är Länsstyrelsen Stockholms årliga rapportering till regeringen om läget i länet.

Rapporten identifierar fem avgörande utvecklingsområden för Stockholmsregionen. Ett av dessa är bostäder; samtliga kommuner i Stockholms län uppger att det råder brist på alla typer av bostäder. Detta är regionens kanske största utmaning.

För ett högt och jämnt bostadsbyggande oavsett konjunkturläge är det viktigt att planera för en större andel hyresrätter.