Bostadspolitisk frukost 4 december

5 december, 2014
frukost

Bostadspolitisk frukost 4 dec 2014

På torsdagen var det dags för höstens andra bostadspolitiska frukost med Hyresgästföreningen region Stockholm. Ett 40-tal intresserade deltagare hade mött upp för att höra Marie Linder, förbundsordförande i Hyresgästföreningen samtala med Ann-Margarethe Livh (V), Stockholm stads nya bostadsborgarråd, om vilken bostadspolitik den nya majoriteten vill föra i Stockholm de närmaste åren.

Ann-Margarethe Livh inledde med att beskriva de senaste årens bostadspolitik i Stockholms stad som en ”atlantångare” som den röd-grön-rosa majoriteten nu börjat styra i en annan riktning. Ett tufft jobb som kräver ”ett batteri med åtgärder”, varav de sänkta inkomstkraven för blivande hyresgäster i allmännyttan varit en början.

Utöver dem krävs ett massivt byggande av hyresrätter, tillfälliga ungdomsbostäder ”snabba hus” åt unga, en förändrad markpolitik och en effektivare byggprocess. 

– Vi har bland annat gett de kommunala bolagen i uppdrag att ta fram ett speciellt ”Stockholmshus”, liknande Sabos ”kombohus”, men anpassat för Stockholms förhållanden, berättade Ann-Margarethe Livh.

Tanken är att pressa byggpriserna och bygga hyresrätter med rimliga hyror.

40 000 bostäder planeras till 2020. 5000 av dem blir student- och ungdomsbostäder.

Allmännyttan ska fördubbla sitt byggande och bygga 5000 nya bostäder 2015–2017. Fler ”snabba hus” ska lösa den akuta bostadsbristen för studenter. En särskild kö för dessa lägenheter ska upprättas för ungdomar mellan 18 och 35 år.

 

Frågan om rimliga hyreshöjningar vid upprustning och hyresgästinflytande vid sådana processer togs upp av Marie Linder, som redogjorde för Hyresgästföreningen ståndpunkt:

– Vi vill ha ett lagstadgat hyresgästinflytande vid upprustning. Som det är idag tvingas var fjärde hyresgäst lämna sitt hem efter en ombyggnad.

Ann-Margarethe Livh förklarade sig både vilja se ett ökat hyresgästinflytande i upprustningsprocesser och statliga pengar till upprustningen av miljonprogrammen.

– Det man kan göra på kommunal nivå är att förstärka hyresgästinflytandet och det ska vi titta på i alla bolag: var är renoveringar på gång och hur ska vi kunna ha dialogen igång, sa Ann-Margarethe Livh.

 

Även när det gällde hyrorna hos allmännyttan var Ann-Margarethe Livh med på noterna.

– Vi tycker att allmännyttan ska hålla nere sina hyror, sa Ann-Margarethe Livh som menade att det står tydligt uttalat på flera ställen i majoritetens överenskommelse.

 

Marie Linder avslutade samtalet med ett löfte om att följa upp samtalet med Livh senare i mandatperioden, och ett medskick om att Hyresgästföreningen gärna ser långsiktiga bostadspolitiska lösningar och därför gärna ser att politikerna kommer överens över blockgränserna.