Sänkta inkomstkrav i Stockholm

1 december, 2014

Stockholms kommunala bostadsbolag sänker inkomstkraven på hyresgästerna. Från och med den 1 januari 2015 blir kravet existensminimum. Fler kommer då bli godkända som hyresgäster. Nu är inkomstkravet tre gånger hyran.

Bostadsbolagen ser att helt slopade inkomstkrav skulle medföra en ökad risk för inkassokrav, hyresskulder och vräkningar.

Hyresgästföreningen region Stockholm välkomnar sänkta inkomstkrav.