SCB: Stor andel av disponibel inkomst går till boendet för hushåll i hyresrätt

15 december, 2014

Statistiska centralbyrån (SCB) presenterar uppgifter om hushållens boendeutgifter för 2013.

För ett genomsnittligt hushåll var utgiften för bostaden 21 procent av den disponibla inkomsten. Störst är andelen för hushåll i hyresrätt; för de gick 28 procent av den disponibla inkomsten till boendet. Motsvarande andel för bostadsrätt var 20 procent och för ägt småhus 16 procent.

Andelen av inkomsten som läggs på boendet har minskat inom alla upplåtelseformer mellan 2004 och 2013. Minskningen är mindre för hushåll i hyresrätt.