Stockholms hyreshus rena vinstmaskiner

21 december, 2014

Gång på gång hör vi att det inte är lönsamt att vara fastighetsägare. Hyresgäster har för låga inkomster för att det ska vara lönsamt både att bygga och förvalta hyresfastigheter. Den enda lösningen sägs vara marknadshyror och först då kommer det äntligen att bli en bra affär för fastighetsägarna. Men stämmer verkligen detta? Är de som är fastighetsägare idag så dåligt ekonomiskt kunniga att de bedriver förlustverksamhet eller är det osjälvisk välgörenhet det handlar om?

Nej, under 2013 kunde en privat fastighetsägare i Stockholm tjäna 20 400 kronor i snitt per lägenhet. Det var synnerligen lönsamt att äga och förvalta hyreshus i Stockholmsregionen även under detta år, visar en ny rapport från Hyresgästföreningen region Stockholm.

Hyresgästföreningen region Stockholm har analyserat 15 privata fastighetsföretag som var helt eller delvis verksamma i Stockholmsregionen under 2013. Ur fastighetsägarnas perspektiv är resultaten mycket goda. Företagen äger och förvaltar över 60 000 lägenheter och har ett marknadsvärde på 130 miljarder kronor.

Vår undersökning visar att den genomsnittliga vinsten per hyreskrona uppgick till 27,7 procent. Direktavkastningen var i genomsnitt 7,5 procent, långt över bankernas utlåningsränta. Den var också väsentligt högre än genomsnittet för bostadsfastigheter i Sverige som var 3,2 procent (Svenskt fastighetsindex/IPD). Även som ekonomisk investering är det lönsamt att äga fastigheter. Soliditeten hos de undersökta företagen var i genomsnitt 27,3 procent. Drygt hälften av företagen delar ut pengar till ägarna.

Med en vinst på drygt 20 000 kronor per lägenhet och år borde det finnas utrymme för upprustningar som inte raserar hyresgästernas ekonomi. En rapport som Boverket nyligen släppte visar att var fjärde hyresgäst tvingas lämna sitt hem efter en upprustning, eftersom hyreshöjningen blir för stor.

I den debatt som rasat under hösten har många röster höjts för en fri hyressättning. Den fria hyressättningen, eller marknadshyror om man så vill, skulle göra det lönsamt för fastighetsägarna och leda till en önskad rörlighet i bostadsbeståndet. Den omtalade ”rörligheten” betyder i klartext att människor ska tvingas lämna sina hem på grund av att hyrorna blir så höga att de inte har råd att bo kvar.

Att fri hyressättning skulle leda till högre lönsamhet för fastighetsägarna är självklart, men frågan är om det behövs? Vår undersökning visar att lönsamheten redan är synnerligen god. För samhällets skull borde högre lönsamhet för fastighetsägarna vara av underordnad betydelse, eftersom det kommer att leda till ett större bidragstryck i samhället och också ett minskat konsumtionsutrymme för de hyresgäster som ska betala de allt högre hyrorna.

Vår rapport slår hål på myten om fastighetsägarnas dåliga lönsamhet och borde därför leda till slutsatsen att fastighetsägarna nu får ta sin del av ansvaret för en sund samhällsekonomi.

Marina Fredriksson
ordförande
Hyresgästföreningen region Stockholm