SCB: Inflationen -0,3 procent

13 januari, 2015

Inflationstakten, förändringen i KPI (konsumentprisindex) under de senaste tolv månaderna, var -0,3 procent i december. Det är en nedgång från föregående månad då den var -0,2 procent.

Nedgången motverkades av höjda hyror (1,7 procent) som påverkade uppåt med 0,2 procentenheter.