Arkiv för februari, 2015

Nya bostäder i trähus i Stockholm

27 februari, 2015

Folkhem har bildat ett bolag med Rikshem som med stöd från pensionsfonder ska satsa på att bygga bostäder i trä i huvudstaden. Folkhem vill bygga 6 000 bostäder, bl.a. hyresrätter, i trähus på tio år. Byggmaterialet i trähus ingår i ett kretslopp och ger inte upphov till klimatutsläpp. Trähusen går dessutom snabbt att bygga. Det skriver Dagens Nyheter idag.

Hyresgästföreningen region Stockholms seminarium igår om energisnåla hus till rimlig kostnad är alltså högst aktuellt.

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson

Frukostseminarium: Nya energisnåla hus till rimlig kostnad – är det möjligt?

26 februari, 2015

Hur ska framtidens bostäder se ut? Och utifrån vilka perspektiv ska de planeras och byggas för att bli hållbara? Hyresgästföreningen region Stockholm bjöd in till bostadspolitisk frukost.

Temat för frukosten var nya energisnåla hus, och om de går att bygga till rimliga kostnader?

Region Stockholms ordförande Marina Fredriksson öppnade seminariet och hälsade samtidigt alla deltagare välkomna.

Som vanligt fanns också en diskussionspanel närvarande, som den här gången bestod av: Reza Yazdi från Rikshem, Pia Olenfalk från företaget Buildsmart, Erik Stenberg, arkitekt, KTH Centrum för hållbart samhällsbyggande, samt Stefan Bergström, (C) Sundbybergs kommun. Moderator var Göran Cars, professor i samhällsplanering, KTH.

Hans Dahlin, energi- och miljöutredare från Hyresgästföreningen öppnade med att tala om att Sverige ligger i framkant om man jämför med övriga Europas energianvändning. Detta trots vårt kalla klimat. Samtidigt framhöll han att energikraven inte får ta för stor plats, utan att det viktigaste ändå är att alla har råd med en bostad.

Alla deltagare tyckte att både miljö och hållbarhet var viktiga. Det fanns många tankar kring både miljövänligt boende och ekonomiska följder av detta.

Reza Yazdi menade att hållbarhet blir allt viktigare, även från fastighetsägarnas perspektiv. Det gäller att tänka långsiktigt menade han, så att man kan underlätta förvaltningen av fastigheten. Man kan inte slarva, eftersom att detta kan påverka levnadsmiljön för de boende. Rent kostnadsmässigt bör man bygga på höjden, då det är både miljövänligare och mer ekonomiskt. Pia Olenfalk var inne på samma spår och menade att det att det inte finns några genvägar. Utan att man måste resonera utifrån ett livscykel-perspektiv, där framtida renoveringskostnader istället kan minskas. Att använda hållbara material gör det svårt att komma ifrån den direkta kostnaden, menade hon. För att motivera denna högre, men mer miljövänligare kostnad, måste man tala mer om hälsa. Men även om bra och dåliga ämnen som påverkar på sikt.

Erik Stenberg ansåg, som de övriga, att ekvationen att bygga billigt och miljösmart inte fungerar. För att hålla nere kostnaderna så gott det går, menade Stenberg att ett mer rationellt byggtänk måste till. Till exempel att subventionera den direkta kostnaden, för att sedan höja fastighetsskatten på sikt. Stefan Bergström (C) menade att politiker nog överlag är för dåligt insatta i frågan, och att ämnet därför måste lyftas mer. Samtidigt höll han med om byggande utifrån livscykelperspektivet. Och att man istället måste bygga både billiga och dyra bostäder, och inte för mycket i ”mittfåran”, som han utryckte det. Därför behövs det fler hyresrätter, även i Sundbyberg ansåg han.

Erik Stenberg tyckte att ”knäckfrågan”, som han uttryckte det, var hur man kan industrialisera miljövänligt byggande. Stenberg menade att modulbyggda hus är framtiden på längre sikt. Internationellt är det vanligt, men Sverige är långt ifrån att standardisera detta.

Göran Cars sammanfattade: Problematiken ligger i att det inte går att bygga billiga och energisnåla hus som alla har råd med. Eftersom det blir kostnader som ingen är beredd att ta. Varken kommun eller byggherre. Cars framhöll samtidigt att om man menar allvar så måste vi kanske hitta ett annorlunda finansieringssystem. Där man erhåller någon form av ersättning för en lösning som betalar sig i ett senare skede. Cars menade slutligen att politiker överlag måste jobba mer aktivt med frågor som berör byggandet av hållbara hus.

 

No Comments » | Bostadsbyggande, Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Gunnel Cirverius

LO: Staten bör ge ekonomiskt stöd till byggandet av hyresbostäder

23 februari, 2015

En ny rapport framtagen av landsorganisationen, LO, hävdar att byggandet av hyresbostäder bör subventioneras av staten. Rapporten konstaterar att Sverige sedan 1970-tal har haft en fallande investeringskvot. Särskilt utmärkande är de senaste årens låga bostadsinvesteringar.

För att bemöta bristen på hyresbostäder kommer rapporten med bland annat följande tre förslag:

– Ett tidsbegränsat investeringsstöd till hyresrätter och studentlägenheter
– Utvidga ROT-avdraget (som bör vara tidsbegränsat) till att omfatta hyreshus och bostadsrättsföreningar
– Subvention av energiinvesteringar i bostäder

Dessa förslag ligger helt i linje med vad Hyresgästföreningen tycker.

Vill du läsa rapporten i sin helhet?

klicka på länken:  http://www.lo.se/start/lo_fakta/investeringar_och_sysselsattning_i_sverige

No Comments » | Bostadsbyggande, Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Mikael Karlsson

SCB: 15 bostäder började byggas i Danderyd 2014

Hyresgästföreningen region Stockholm har fått ta del av Statistiska centralbyråns (SCB) uppgifter om bostadsbyggandet i kommunerna i Stockholmsregionen 2014. Siffrorna är preliminära och avser antal påbörjade bostäder.

Danderyd 15

Österåker 36

Ekerö 53

Upplands-Bro 79

Salem 92

Vaxholm 104

Nynäshamn 124

Vallentuna 137

Nykvarn 144

Tyresö 219

Lidingö 252

Södertälje 285

Värmdö 340

Botkyrka 386

Sigtuna 450

Haninge 458

Täby 460

Nacka 539

Upplands Väsby 571

Sollentuna 697

Huddinge 755

Sundbyberg 811

Solna 903

Järfälla 958

Stockholm 4 125

 

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson

Stockholms Handelskammare om Bromma flygplats

20 februari, 2015

Hyresgästföreningen region Stockholm deltog på Stockholms Handelskammares seminarium idag om Bromma flygplats. I samband med seminariet släppte Stockholms Handelskammare rapporten ”Därför håller inte bostadsplanerna på Bromma” där man menar att verkligheten inte stämmer överens med Miljöpartiets vision om nedläggning av flygplatsen och bostadsplanerna där. Stockholms Handelskammare menar bl.a. att jobb hotas och att biltrafiken kommer öka vid förverkligande av Miljöpartiets vision. Det kommer dessutom ta betydligt längre tid att få bostäderna på plats än vad Miljöpartiet tror.

Daniel Helldén (MP) försvarade förslaget om bostäder istället för flyg på Bromma. Anna König Jerlmyr (M) ställde sig bakom den presenterade rapporten och menade att regionens konkurrenskraft står och faller med flygplatsen. Martin Arkad, vd Järntorget menade att Bromma flygplats behöver läggas ner men att bostadsbyggandet i så fall kommer ta längre tid än vad Miljöpartiet anger. Han pratade vidare om att Stockholms stads markpris styr byggvolymen och att det skulle byggas fler hyresrätter om staden släppte till mer mark med tomträtt. Även Maria Rankka, vd Stockholms Handelskammare deltog i diskussionerna.

Stockholms Handelskammare fick kritik för att när man pratar om Bromma flygplats är det en ”citynära” flygplats men när man pratar om bostäder på samma plats är det ett ”perifert” område.

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson