LO: Staten bör ge ekonomiskt stöd till byggandet av hyresbostäder

23 februari, 2015

En ny rapport framtagen av landsorganisationen, LO, hävdar att byggandet av hyresbostäder bör subventioneras av staten. Rapporten konstaterar att Sverige sedan 1970-tal har haft en fallande investeringskvot. Särskilt utmärkande är de senaste årens låga bostadsinvesteringar.

För att bemöta bristen på hyresbostäder kommer rapporten med bland annat följande tre förslag:

– Ett tidsbegränsat investeringsstöd till hyresrätter och studentlägenheter
– Utvidga ROT-avdraget (som bör vara tidsbegränsat) till att omfatta hyreshus och bostadsrättsföreningar
– Subvention av energiinvesteringar i bostäder

Dessa förslag ligger helt i linje med vad Hyresgästföreningen tycker.

Vill du läsa rapporten i sin helhet?

klicka på länken:  http://www.lo.se/start/lo_fakta/investeringar_och_sysselsattning_i_sverige