Arkiv för februari, 2015

SCB: Bostadsbyggandet ökar i Stockholmsregionen men det ägda boendet prioriteras

19 februari, 2015

Statistiska centralbyrån (SCB) presenterar idag preliminära uppgifter för bostadsbyggandet i Stockholmsregionen.

Fler bostäder påbörjades 2014 än 2013 och ökningen gäller såväl småhus som flerbostadshus. Förra året påbörjades 13 171 bostäder jämfört med 12 209 st. 2013, en ökning med ca 8 procent.

Andelen hyresrätter av de bostäder som påbörjades 2014 var 41 procent.

Hyresgästföreningen region Stockholm ifrågasätter varför politikerna i regionen prioriterar det ägda boendet men välkomnar det ökade bostadsbyggandet.

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson

Nya bostäder på Ekerö

18 februari, 2015

Ekerö centrum ska utvecklas med bl.a. ca 400 nya bostäder i olika upplåtelseformer. Planerad byggstart 2017.

Hyresgästföreningen region Stockholm välkomnar beskedet om nya bostäder på Ekerö. Kommunen har en låg andel hyresrätter, ca 14 procent av bostadsbeståndet, och mot bakgrund av det utgår Region Stockholm från att flertalet av de nya bostäderna blir hyresrätter. Till rimlig kostnad.

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson

SCB: Inflationen -0,2 procent

17 februari, 2015

Statistiska centralbyrån (SCB) presenterar idag uppgifter om inflationstakten eller förändringen i konsumentprisindex (KPI).

Förändringen i KPI under de senaste tolv månaderna var -0,2 procent i januari. Detta motverkades av höjda hyror på 1,8 procent som påverkade uppåt med 0,2 procentenheter.

No Comments » | Okategoriserade | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson

Högre vinst för JM

12 februari, 2015

För fjärde kvartalet 2014 redovisar byggbolaget JM en vinst på 595 miljoner kr. Vinsten för motsvarande period 2013 var 529 miljoner kr. Utdelningen till aktieägarna föreslås öka.

Hyresgästföreningen region Stockholm konstaterar att det går bra för JM.

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson

Fokus på Bromma – bostäder istället för flyg

Per Kågeson, fil dr i miljösystemanalys skriver idag på DN Debatt om varför Bromma flygplats bör läggas ned; bl.a. därför att behovet av nya bostäder är stort och bullerstörningarna vid Bromma, som är större än alla andra flygplatser i Sverige, begränsar möjligheterna till bostadsbebyggelse i området. En avveckling skulle frigöra mycket mark och att upplåta den med tomträtt kan inbringa 300-400 miljoner kr per år. Det kan jämföras med de 6 miljoner kr per år som stadens avtal med Swedavia ger. Detta skulle kunna användas till betydande investeringar i infrastruktur och hyreslägenheter.

Hyresgästföreningen region Stockholm har tagit ställning för att Bromma flygplats ska läggas ned och ersättas med bostäder. Region Stockholm välkomnar därför ovanstående.

Den 20 februari presenterar Stockholms Handelskammare rapporten ”Därför håller inte bostadsplanerna på Bromma”.

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson