Fastighetsägarna om hyressättningen

31 mars, 2015

Branschorganisationen Fastighetsägarna presenterar i ”En ny svensk modell är möjlig” sin syn på hyressättningen. De förespråkar ett system där avtalsfrihet råder; individuella avtal mellan hyresvärden och hyresgästen. Det kollektiva förhandlingssystemet ska överges och enskilda hyresgäster gå från att vara en del av ett ”anonymt hyresgästkollektiv” till att bli ”fastighetsägarnas kunder”.

Fastighetsägarna försöker koppla hyressättningen till bostadsbristen och antyder endast kort att markpolitiken kan påverka bostadsbyggandet. Det ligger naturligtvis i branschorganisationens intresse att ensidigt fokusera på hyressättningen. Man försöker också förklara varför man menar att vi har en hyresreglering; den avskaffades men dess effekter bestod så därför avskaffades den inte.

Förmodligen är det så att skillnader i bostadspolitiken bottnar i hur man ser på bostaden; en rättighet eller en vara/produkt vilken som helst.