Arkiv för mars, 2015

Statlig stimulans till nya hyresrätter med rimliga hyror

25 mars, 2015

Idag presenterade regeringen ett förslag om stimulans för nybyggnation av hyresrätter. Stödet, i budgetpropositionen för 2016, beräknas till 3,2 miljarder kr per år och gäller nybyggnation som påbörjas från och med idag den 25 mars 2015 med krav på rimliga hyror och energieffektivitet. Investeringsstödet är en del av regeringens bostadspaket där ytterligare 3,5 miljarder kr avsätts till stöd till kommunerna för bl.a. ökat bostadsbyggande.

Rotavdraget minskas och på så vis görs en omfördelning från ombyggnation till nybyggnation.

På pressträffen framhöll regeringen bostadsbristen, och framför allt bristen på hyresrätter,  i Stockholmsregionen och vilka konsekvenser den får för tillväxten och möjligheten för unga att kunna flytta hemifrån. Andelen hyresrätter behöver öka. Statsministern pekade på att detta är en frihetsfråga, att ha någonstans att bo.

 

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson

Om subventioner och bostadsbyggande

19 mars, 2015

Oavsett vad man anser om subventioner står det klart att subventioner ökar bostadsbyggandet. Bostadsbristen var löst i Stockholm i början av 1970-talet och det var inte tack vare marknaden utan det som löste bostadsbristen var bl.a. subventioner. Allt var kanske inte positivt men bostadsbristen avskaffades.

De borgerliga partiernas företrädare i civilutskottet svarar nu på bostadsministerns artikel på DN Debatt häromdagen. De skriver bl.a. ”Subventioner för byggandet och energieffektiviseringar lamslår byggmarknaden och verkar kontraproduktivt. Det är precis den politiken som orsakat Sveriges eftersläpning i bostadsbyggandet”.

Den som hävdar att subventioner inverkar negativt på bostadsbyggandet har en hel del att bevisa. Oavsett vilken bostadspolitik man föredrar.

Läs om subventioner och bostadsbyggande här

 

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson

Regional planering bindande för kommunerna

18 mars, 2015

En ledare på DN idag skriver om kommuner som hindrar bostadsbyggandet genom att göra områden till naturreservat. Staten behöver ta i med hårda nypor mot kommunerna och låta regional bostadsplanering bli bindande.

Läs här

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson

En social bostadskommission

Anders Lago, förbundsordförande HSB skriver på Aftonbladet debatt om behovet av en social bostadskommission som bl.a. ska titta på kommunernas markpolitik. Av debattartikeln framgår också att hårdare krav behöver ställas på allmännyttan istället för social housing.

Läs debattartikeln här

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson

Bostadsministern: Staten ska ta ansvar för bostadsbyggandet

17 mars, 2015

Bostadsminister Mehmet Kaplan (MP) skriver på DN Debatt idag om att marknaden inte klarar att lösa den akuta bostadsbristen. Staten ska stötta kommunerna i deras bostadsförsörjningsansvar och ta ett ekonomiskt ansvar för bostadsbyggandet. Det råder underskott på framför allt hyresrätter och bostadsbristen riskerar framtidens tillväxt. Bostadsministern menar att människor har rätt till en bra bostad och fokus ska ligga på hållbara bostäder som kan efterfrågas av människor med vanliga inkomster.

Hyresgästföreningen region Stockholm delar bostadsministerns syn och ser fram emot regeringens konkreta förslag.

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson