Region Stockholm påverkar bostadspolitiken

26 mars, 2015

Regeringens besked igår om investeringsstöd till nya hyresrätter med rimliga hyror och motiveringen, bostadsbristen hämmar tillväxten och unga måste kunna få flytta hemifrån, till detta förslag visar att Hyresgästföreningen region Stockholms opinionsbildande arbete är framgångsrikt. Tack vare politikerträffar, seminarier, att vi står på gator och torg och på olika sätt deltar i den bostadspolitiska debatten o.s.v. har vi bidragit till att hyresrätten nu ska prioriteras.