Bostadspolitisk frukost, 9 april 2015

9 april, 2015

Hur ser äldre människors boendeförhållanden ut, och under vilka omständigheter lever de? Ja, för att lyfta detta viktiga ämne anordnade Hyresgästföreningen region Stockholm en bostadspolitisk frukost den 9 april.

Frukostens tema den här gången var: Varför betalar äldre mer för sitt boende? – ett seminarium om skillnader i hyra och varför äldre missgynnas.

Moderator för dagen var Lydia Capolicchio, känd journalist, som arbetat både som morgonvärd i SVT och TV4. Capolicchio började med att hälsa både publik och paneldeltagare välkomna. Hon förklarade temat för dagens frukost genom att klargöra att alla de som bidragit till vårt samhälle förtjänar att få något tillbaka, inte minst när det gäller boendet. Men att det idag inte alls fungerar så.

Marina Fredriksson, tillförordnad ordförande på Hyresgästföreningen region Stockholm, tog vid och pratade om hur äldres situation kan variera. Fredriksson sa att det svårt för äldre människor att flytta till en senior- eller trygghetsbostad. Och att den absolut största farhågan för äldre och deras anhöriga är att de inte ska ha råd med möjligheten till trygghet.

Det fanns även en panel på plats, bestående av: Clara Lindblom (V) äldreborgarråd Stockholms stad, Christina Tallberg, ordförande PRO Stockholms län, samt Stefan Kristensson, lokalstrateg Stockholms stad.

Innan paneldiskussionen tog vid presenterade Philip Dellström, förhandlingsstrateg på Hyresgästföreningen region Stockholm, statistik över hur äldre i snitt betalar mer för sina boendeformer än vad andra hyresgäster gör i kommunalägda bostadsbolag.

Alla deltagare höll med om att alla parter måste arbeta tillsammans för att pressa priser på anpassade bostäder utan att för den delen behöva dra ner på kvalité och säkerhet.

Clara Lindblom menade att hon som äldreborgarråd kommer att göra allt hon kan för att pressa hyrorna och påverka ägardirektiven för det kommunala bostadsbeståndet. Detta just för att det ofta är utsatta grupper som det handlar om. Bland annat har man sänkt inkomstkraven för att hyra dessa bostäder. Samtidigt måste man också i framtiden se över pensionerna eftersom dessa är låga för många. Men, förklarade hon, tyvärr finns det inte någon möjlighet att förändra förhållandena över en natt, utan att detta är en process som tar tid. Men hon lovade att hon i sin roll kommer kämpa för att förändra villkoren till det bättre. Christina Tallberg förklarade att hon förstår att det tar tid att ändra ett samhällssystem, men att hon har förhoppningar. För PRO har boendefrågan högsta prioritet och kommer att ha det under en lång tid framöver. För att lösa frågan kanske man också måste se över hur samhället kan bidra mer konkret. Kanske bör det finnas investeringsstöd som hjälper till, menade hon. Stefan Kristensson tog vid och förklarade hur situationen har sett ut i Stockholm över tid. Men har till exempel testat att inte ta ut hyra för gemensamma utrymmen i bostäder för äldre från och till under flera år. Kristensson menade vidare att problematiken kanske ligger i att vi har en generell hyressättning. Då gäller bruksvärdet och då värderas speciella boendeformer för äldre högre. Kanske är det bruksvärdessystemet för dessa boende vi ska titta närmare på, menade han.

Man måste se till individen, fortsatte Tallberg. Vissa vill flytta och andra inte, det är viktigt att det finns alternativ för alla. Lindblom höll med och menar att man måste jobba mer med bostadsanpassning, så att de äldre kan känna sig trygga, kanske kan man byta lägenhet i samma hus, föreslog hon. Lindblom förklarade vidare att hon vill ha en gemensam bostadskö för äldre att ställa sig i, redan vid 45-års ålder. Och att man från 85-års ålder faktiskt ska ha rätt till ett anpassat boende.

Som avslutning fick publiken komma med frågor och tips till deltagarna. Ett tips handlade om att många äldre gärna skulle vilja flytta till ett specialanpassat boende. Man bara om det fanns bra alternativ i närheten av deras nuvarande område, där de känner sig trygga. På så vis skulle också familjer och unga människor få chans att flytta till egna bostäder som blir tillgängliga.