Olika lösningar på samma problem

1 april, 2015

Enligt en ny undersökning som branschorganisationen fastighetsägarna har gjort, går åsikterna isär om hur man ska lösa bostadsbristen. 380 branschrepresentanter, experter och förtroendevalda politiker inom bostadssektorn deltog i undersökningen. På frågan om hur man löser bostadsbristen ansåg de flesta politiker att man måste bygga fler bostäder, medan branschföreträdarna hellre ser en omreglering av hyresmarknaden. Men på frågan om vilken åtgärd som är lämpligast för att öka möjligheten för en nyinflyttad eller barnfamilj att få en bostad, svarade 78 procent att man bör bygga fler hyresrätter. 82 procent av dessa var politiker medan 75 procent var branschföreträdare.

Vidare visar undersökningen att åsikterna går isär mellan de politiska blocken. 97 procent av de rödgröna politikerna jämfört med alliansens 62 procent tyckte att lösningen på bostadsbristen är fler nybyggda hyresrätter.

Läs mer här