Sundbyberg ska grönska

21 april, 2015

Med en strategi för stadsodling blir Sundbyberg den första kommunen i landet, att utifrån en plan anlägga odlingar, på kommunalt ägda fastigheters tak och fasader. Kommunstyrelsens ordförande Jonas Nygren (S) menar att den gröna satsningen är en följd av att kommunen växer i snabb takt. Kommunen har sneglat väster ut, på storstaden New York, där växtodlingar på tak och fasader har blivit ett vanligt sätt att höja trivsamheten på. Stefan Bergström (C) kommunalråd säger att man har frågat innevånare mellan 16 och 26 år, och nästan alla efterfrågade växthus i centrala Sundbyberg.

Läs mer här!