Chockhöjda hyror löser inte bostadsbristen

18 juni, 2015

Simon Safari, regionordförande skriver en replik till Fastighetsägarna Stockholm i Dagens Samhälle:

”På vilket sätt löser man bostadsbristen när man förespråkar chockhöjda hyror i attraktiva lägen så att hyresgäster måste flytta från sina hem och mer kapitalstarka hyresgäster kan flytta in? 

Det är en lösning som endast gynnar fastighetsägarna som kommer att göra ännu större vinster på en fri hyressättning. Fler bostäder blir det ju inte.

McCormac beskyller politikerna för att inte se verkligheten som den är. Men själv pratar han om hyresgästerna som ”kunder”, och det är ett bevis på en skev verklighetsuppfattning. En bostad är en social rättighet, den kan aldrig någonsin jämställas med en vara, lika lite som en hyresgäst kan jämställas med en kund! Vi hyresgäster konsumerar inte våra bostäder, det är våra hem och våra kvarter är vår hembygd.”

Länk till hela artikeln