Fastighetsägarna slår in öppna dörrar

30 juni, 2015

Fastighetsägarna Stockholm slår in öppna dörrar när man nu, via sin makthavarpanel, kommer fram till att det bör vara en skillnad i hyresnivå mellan en lägenhet i innerstaden och en i ytterförorten. Denna skillnad finns redan idag; 32 procent genomsnittlig högre hyra i innerstaden. Fastighetsägarna har själv varit med och förhandlat fram denna nivå. Att sedan hävda att hyresstrukturen är godtycklig är detsamma som att underkänna sin egen kompetens på förhandlingsområdet.

Svarthandel med hyresrätter är en konsekvens av bostadsbristens Stockholm. Ansvariga politiker har inte tagit sitt bostadsförsörjningsansvar. Att blanda ihop svarthandel med hyresnivåer är att uppvisa en bristande insikt i bostadsfrågan.

Hyresgästföreningen region Stockholm presenterade en rapport om hyresstrukturen i Stockholms stad i november förra året. Där visar vi med all önskvärd tydlighet hur hyressättningen i Stockholm verkligen ser ut. Det kanske vore dags för Fastighetsägarna att studera vår rapport eftersom det egna underlaget verkar ha stora brister? 

(Länk till rapporten ”Vad är rätt hyra i Stockholm”)

Hyresgästföreningen region Stockholm vill gärna se en seriös bostadspolitisk diskussion om nya hyresrätter med rimliga hyror, när kommer den?