P-normen ändras i Stockholms stad

29 juni, 2015

P-normen ändras i Stockholms stad så att krav på p-platser vid bostadsbyggande påverkas av hur kollektivtrafiken ser ut i området. Men även möjligheter till cykling och tillgång till bilpool. På så sätt blir p-normen mer flexibel och bostadsbyggandet billigare vilket påverkar kommande hyresnivåer.

Hyresgästföreningen region Stockholm välkomnar Stockholms stads nya p-norm.