Arkiv för september, 2015

Bostadspolitisk frukost, 29 september 2015

29 september, 2015

Från vänster, Daniella Waldfogel, Robert Hannah, Simon Safari, Nooshi Dadgostar samt Lennart Ekdal

 

Vad är den rätta hyran i Stockholm, och vilken betydelse har hyrorna för samhället och individerna som lever i det? Ja, som ni kanske förstår så handlade dagens bostadspolitiska frukost om just hyror. Hyresgästföreningen region Stockholm hade bjudit in deltagare och åskådare till en paneldebatt för att samtala vidare om ämnet.

Hyresgästföreningen region Stockholms ordförande Simon Safari inledde seminariet med att hälsa alla välkomna och presenterade dagens ämne. Därefter tog samtalsledaren vid, som för dagen var tv-profilen och journalisten Lennart Ekdal.

För att lägga en grund till vidare debatt så välkomnades även privatekonomen Ingela Gabrielsson från Nordea. Gabrielsson inledde med att redogöra för hur det kan se ut för en ensamstående person med ett barn. Siffrorna som presenterades visade, att efter en disponibel inkomst på 23 153 kr så skulle personen i fråga faktiskt till och med gå back cirka 4000 kr i måndaden om hyran låg på 11 000 kr, och alla andra utgifter var betalda. Uträkningarna visade även att ett sambopar med två barn skulle ha svårt att betala en nyproduktionshyra för en större lägenhet, även om den disponibla inkomsten låg på cirka 50 000 kr månaden. En rimlig hyresnivå enligt Gabrielsson bör vara ungefär 20 procent av den disponibla inkomsten.

Per Björklind, förhandlingschef vid Hyresgästföreningen region Stockholm presenterade därefter den nyligen framtagna rapporten ” Vad är rätt hyra i Stockholm?”. Rapporten visar hur hyresstrukturen ser ut, och pekar framförallt på skillnaderna mellan olika områden och vilken standard lägenheterna har. Rapporten visade bland annat att det skiljer i snitt 33 procent i hyra mellan innerstad och yttre ytterstad (exempelvis Rinkeby eller Kista).

Efter Björklinds redovisning av hur hyrorna i Stockholm ser ut, tog paneldebatten vid. Till debatten hade Robert Hannah från Folkpartiet, Daniella Waldfogel, Stockholms handelskammare samt Nooshi Dadgostar från Vänsterpartiet, och Simon Safari från Hyresgästföreningen region Stockholm bjudits in.

Alla paneldeltagare höll med i sak om att hyresrätten är en viktig boendeform. Men däremot rådde det stor meningsskiljaktighet när det kom till vad som är en rimlig hyra, och hur den ska sättas.

Hannah och Waldfogel var inne på att hyrorna måste anpassas mer till marknaden, för att på så sätt stimulera ökat byggande. Waldfogel menade även att hyresmarknaden måste bli mer rörlig för att på så sätt få in människor som står utanför. Hyrorna ska inte höjas direkt utan det ska ske en anpassning och en succesiv höjning menade hon. Hannah ansåg att politiker inte ska lägga sig i hur hyrorna ska sättas, och att en avreglering av dagens hyresmarknad måste ske. En dämpning av hyrorna ska ske genom ett bostadsbidrag menade Waldfogel. Hannah och Waldfogel håll också med varandra när det kom till att skillnaden i hyror måste öka från innerstad till ytterstad, och att det generella geografiska läget måste påverka hyrorna ännu mer än vad de gör idag. Safari menade att det är helt fel väg att gå, och reagerade speciellt på att Waldfogel ville gå tillbaka till ett bidragssamhälle. Safari menade även att skillnaderna i hyra beroende på var man bor redan är höga i dagens Stockholm. Hannahs och Waldfogels idéer skulle innebära en större och ett mer tydligt utanförskap menade Safari. Dadgostar höll inte heller med Waldfogel och Hannah, Sverige har redan en bra hyresmodell menade hon. Modellen måste snarare skyddas. En mer marknadsanpassning skulle innebära stora problem och svängningar för den svenska ekonomin menade Dadgostar, då hyrorna kommer skilja stort från år till år. En ökad rörlighet är inte heller lösning, det behöver snarare byggas betydligt fler bostäder. Vidare påpekade även Dadgostar att politiker absolut måste lägga sig i, och att bostadspolitiken är ett jätteviktigt verktyg för att minska ett ökat utanförskap. Dadgostar framhöll även att rörligheten är högre hyresbeståndet jämfört med ägda boendeformer. Medan Waldfogel framhöll att dagens system kommer urholka viljan att vara fastighetsägare så menade Dadgostar tvärtom. Redan idag gör hyresägarna jättevinster och hyrorna håller på att prisa ut hyresrätten som boendeform till förmån för andra boendeformer, så högre hyror är fel väg att gå ansåg Dadgostar. Simon Safari avslutade samtalet genom att påpeka att både politiker och fastighetsägare måste tänka mer långsiktigt och inte så kortsiktigt.

No Comments » | Bostadsbyggande, Bostadspolitik, Hyresförhandlingar, Okategoriserade | Direktlänk
Skribent Mikael Karlsson

”Vi vill att alla ska kunna bo i Nacka” – Sopplunch i Nacka Värmdö

Sopplunch nackalistan liten

Under måndagen 28 september bjöd Hyresgästföreningen Nacka in kommunens politiker till sopplunch för att diskutera hyresrättssituationen i området.

De tio kommunpolitiker som dök upp till lunchen beskrev ett växande intresse för hyresrätten som boendeform hos Nackaborna och att många fastighetsbolag är intresserade av att bygga i området. Gunilla Grudevall, kommunalråd (FP) i Nacka kommun lyfte också kommunens beslut om att en tredjedel av de bostäder som byggs i Nacka ska vara hyresrätter.

sopplunch1Ett av de ämnen som diskuterades var de höga hyresnivåerna för nyproducerade och upprustade hyresrätter. Att hålla nere hyrorna är en av de viktigaste frågorna för Hyresgästföreningen Nacka Värmdö enligt Dennis Gråfors, föreningsstyrelsen. Johan Krogh från Centerpartiet såg marknadshyror för hyresrätter som en möjlig lösning på bostadsbristen i Nacka och Stockholmsregionen. En lösning som ifrågasattes av oppositionsrådet Sidney Holm (MP).

– Man kan inte lämna allt till marknaden. Om jag hade ett fastighetsbolag skulle jag också vilja bygga attraktiva hus på attraktiv mark för att maximera min vinst. Men det funkar inte. Vi vill att alla ska kunna bo här i Nacka.

Christina Ståldal, ledamot i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen (Nackalistan), höll med och betonade att politikerna har ett ansvar för att hitta modeller som gör att inte bara medelålders höginkomsttagare har råd att bo i kommunen.

Hyresgästföreningen Nacka Värmdö anordnar fyra soppluncher varje år för kommunpolitiker i de båda kommunerna. Dennis Gråfors och Margareta Flodström, föreningsstyrelsen Hyresgästföreningen Nacka Värmdö, tycker att luncherna är ett bra forum för att möta politiker. De är båda övertygade om att soppluncherna och Hyresgästföreningens arbete var en avgörande faktor när Moderaterna i Värmdö under våren föreslog att delar av allmännyttans bestånd skulle säljas till privata värdar. Frågan fick stor uppmärksamhet i området och till slut valde politikerna att istället sälja 49 procent av aktierna i Värmdöbostäder till Rikshem.

Gunilla FP liten

 

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent sthlmshyresblogg

Folkomröstning skjuts upp

28 september, 2015

När det tidigare i år stod klart att den politiska majoriteteten på Lidingö hade för avsikt att sälja det kommunala bostadsbolaget Lidingöhem, var det flera organisationer och politiska partier som agerade för att få till en omröstning i frågan. För att en folkomröstning skulle väckas behövdes en namnsinsamling innehållande minst tio procent av de röstberättigade kommuninvånarna. Hela 4 800 namn samlades in, och tio procent uppnåddes med god marginal. Nu rapporterar dock Dagens Nyheter att kommunstyrelsen föreslår en utredning till fullmäktige, som uppgift att se över villkoren för Lidingöhems fortsatta framtid. Först i december ska utredningen vara färdig.

No Comments » | Bostadspolitik, Okategoriserade, Utförsäljningar | Direktlänk
Skribent Mikael Karlsson

Ola Andersson varnar: Stockholm kommer inte att nå byggmålen

22 september, 2015

Ola Andersson

På Hyresgästföreningen region Stockholms inspirationskväll samtalade Ola Andersson, arkitekt och debattör, om bostadspolitik från 1870-talet fram till vår tid. Han var minst sagt kritisk till hur politikerna i Stockholms stad har skött bostadspolitiken från 1990-talet och framåt.

 

Med undantag för den period då Annika Billström var finansborgarråd har byggtakten aldrig mött behoven. Dagens problem med byggandet har inget att göra med kostnader eller att det inte finns marknadshyror, slog Ola Andersson fast. Problemet är politiskt, då kommunens nämnder inte släpper iväg tillräckligt många markanvisningar. Den nuvarande majoritetens mål att i år bygga 5000 lägenheter kommer sannolikt inte att uppnås, då hittills endast markanvisningar för cirka 1100 lägenheter blivit klara. Här anser Ola Andersson att Hyresgästföreningen spelar en viktig roll, att organisationen måste vara en blåslampa som bevakar och påtalar att målen inte kommer att uppnås.

 

Ola Andersson menar att en lösning på problemet är en kraftig förtätning av staden. Områden som separerar förorterna bör i största möjliga mån bebyggas. Från staden och utåt vill han se en stadslik bebyggelse, med parker och rekreationsområden.

 

Enligt Andersson är vinnarna på dagens bostadspolitik främst de som äger sin bostad, mäklare, banker, fastighetsägare och stora producenter av bostadsrätter. Förlorarna är de som saknar bostad och förmögenhet, men även de som behöver byta bostad. Men även företagen och universiteten missgynnas då de inte kan rekrytera på grund av bostadsbristen.

 

Till den regniga måndagskvällen hade ett trettiotal förtroendevalda kommit. De fick sig en historisk exposé kring varför Stockholms stad ser ut som den gör och i viss mån vad som måste göras för att få fart på byggandet.

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Jonas Lundborg

Region Stockholm hos (M) i Stockholms stad

21 september, 2015

Simon Safari, ordförande och delar av enheten för kommunikation och opinionsbildning träffade tidigare idag oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr (M) och hade ett givande bostadspolitiskt samtal.

Vi diskuterade bl.a. vikten av hyresgästernas inflytande vid upprustning. Andra frågor vi lyfte med Anna König Jerlmyr (M) var hyressättningen, ombildningar och hyresgästernas trygghet.

simon o anna

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson