Ola Andersson varnar: Stockholm kommer inte att nå byggmålen

22 september, 2015

Ola Andersson

På Hyresgästföreningen region Stockholms inspirationskväll samtalade Ola Andersson, arkitekt och debattör, om bostadspolitik från 1870-talet fram till vår tid. Han var minst sagt kritisk till hur politikerna i Stockholms stad har skött bostadspolitiken från 1990-talet och framåt.

 

Med undantag för den period då Annika Billström var finansborgarråd har byggtakten aldrig mött behoven. Dagens problem med byggandet har inget att göra med kostnader eller att det inte finns marknadshyror, slog Ola Andersson fast. Problemet är politiskt, då kommunens nämnder inte släpper iväg tillräckligt många markanvisningar. Den nuvarande majoritetens mål att i år bygga 5000 lägenheter kommer sannolikt inte att uppnås, då hittills endast markanvisningar för cirka 1100 lägenheter blivit klara. Här anser Ola Andersson att Hyresgästföreningen spelar en viktig roll, att organisationen måste vara en blåslampa som bevakar och påtalar att målen inte kommer att uppnås.

 

Ola Andersson menar att en lösning på problemet är en kraftig förtätning av staden. Områden som separerar förorterna bör i största möjliga mån bebyggas. Från staden och utåt vill han se en stadslik bebyggelse, med parker och rekreationsområden.

 

Enligt Andersson är vinnarna på dagens bostadspolitik främst de som äger sin bostad, mäklare, banker, fastighetsägare och stora producenter av bostadsrätter. Förlorarna är de som saknar bostad och förmögenhet, men även de som behöver byta bostad. Men även företagen och universiteten missgynnas då de inte kan rekrytera på grund av bostadsbristen.

 

Till den regniga måndagskvällen hade ett trettiotal förtroendevalda kommit. De fick sig en historisk exposé kring varför Stockholms stad ser ut som den gör och i viss mån vad som måste göras för att få fart på byggandet.