Arkiv för september, 2015

Region Stockholm hos (C) i Stockholms stad

14 september, 2015

Simon Safari, ordförande och delar av enheten för kommunikation och opinionsbildning träffade Karin Ernlund, gruppledare för (C) och hade ett givande bostadspolitiskt samtal.

Vi diskuterade bl.a. stadsmiljöfrågor. Andra frågor vi lyfte med Karin Ernlund (C) var hyressättningen, upprustningar och vikten av en aktiv markpolitik för att påverka bostadsbyggandet.

simon o karin c

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson

Region Stockholm hos (S) i Stockholms stad

Simon Safari, ordförande och delar av enheten för kommunikation och opinionsbildning träffade finansborgarrådet Karin Wanngård (S) och hade ett givande bostadspolitiskt samtal.

Vi diskuterade bl.a. bostadsbyggandet och vikten av Hyresgästföreningens delaktighet i dessa processer. Andra frågor vi lyfte med Karin Wanngård (S) var markpolitiken, infrastrukturens betydelse för bostadsbyggandet och hyressättningen. Simon var också tydlig med att hyresförhandlingarna med allmännyttan ska ske direkt med dem.

simon o karin

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson

Bostadspolitisk frukost 29 september 2015

8 september, 2015

Bostadspolitisk frukost 29 september 2015, klockan 8.30 på World Trade Center.

Hyresgästföreningen region Stockholm och medverkande samtalar kring hyrorna i Stockholm och vilken betydelse de har för individ och samhälle.

 

ANMÄLAN OCH FRÅGOR:

sthlmseminarium@hyresgastforeningen.se

Anmäl dig senast 21 september 2015.

Välkomna!

 

150908_bopol_frukost

No Comments » | Bostadspolitik, Hyresförhandlingar, Okategoriserade | Direktlänk
Skribent Mikael Karlsson

Region Stockholm hos (V) i Stockholms stad

7 september, 2015

Simon Safari, ordförande och delar av enheten för kommunikation och opinionsbildning träffade tidigare idag borgarrådet Ann-Margarethe Livh (V) och hade ett givande bostadspolitiskt samtal.

Vi diskuterade bl.a. bostadsbristen och hyressättningen. Andra frågor vi lyfte med Ann-Margarethe Livh (V) var upprustningar, Stockholmshusen och vikten av att det byggs både större och mindre hyresrätter. Simon var också tydlig med att hyresförhandlingarna med allmännyttan ska ske direkt med dem.

simon o a-m

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson

Region Stockholm hos (FP) i Stockholms stad

Simon Safari, ordförande och delar av enheten för kommunikation och opinionsbildning träffade tidigare idag oppositionsborgarrådet Lotta Edholm (FP) och hade ett givande bostadspolitiskt samtal.

Vi diskuterade bl.a. hyressättningen där Folkpartiet tydliggjorde sitt förslag om fri hyressättning i nybyggnation; det har inte fokus på Stockholm. Andra frågor vi lyfte med Lotta Edholm (FP) var trångboddhet, vikten av en aktiv markpolitik och att en inte för stor andel av disponibel inkomst går till boendet.

simon o lotta

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson