Arkiv för oktober, 2015

Region Stockholm hos (Fi) i Stockholms stad

30 oktober, 2015

Simon Safari, ordförande och delar av enheten för kommunikation och opinionsbildning träffade igår Gita Nabavi, gruppledare för (Fi) och hade ett givande bostadspolitiskt samtal.

Vi diskuterade bl.a. att andelen hyresrätter behöver öka. Andra frågor vi lyfte med Gita Nabavi (Fi) var hyresgästers inflytande vid upprustning, trångboddhet och vikten av en aktiv markpolitik.

simon o gita

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson

26 år i bostadskö

27 oktober, 2015

lokaltidningen Mitt I rapporterar om att kötiderna för att få en hyresrätt har ökat kraftigt under flera år för många områden i Stockholms län. En familj som nyligen fick ett förstahandskontrakt på en lägenhet med fyra rum och kök i populära Hammarbyhöjden stod i bostadskö i 26 år. Kötiden för att få en lägenhet i Hammarbyhöjden har ökat med sju år sedan 2006 uppger bostadsförmedlingen, och i snitt är det 603 sökande på varje lägenhet i området. I de södra delarna av länet hos Botkyrkabyggen, så har kötiden för en lägenhet med ett rum och kök ökat tretton gånger på tio år. 2005 var det 72 personer som ställde sig i kö för att få hyra ett rum och kök, 2015 är den siffran hittills hela 964. Alltså har antalet sökande ökat med 1 238,9 procent. I snitt är kötiden hos Botkyrkabyggen 7-8 år.

 

Källor: Mitt I SÖDERORT HAMMARBY-SKARPNÄCK, Mitt I BOTKYRKA/SALEM

No Comments » | Okategoriserade | Direktlänk
Skribent Mikael Karlsson

Region Stockholm i Tyresö

Simon Safari, regionordförande, Tina Norrström, ordförande och Lennart Spång, Hyresgästföreningen Tyresö samt delar av enheten för kommunikation och opinionsbildning träffade tidigare idag Fredrik Saweståhl (M), kommunstyrelsens ordförande i Tyresö och hade ett intressant bostadspolitiskt samtal.

Fredrik Saweståhl vill öka bostadsbyggandet i kommunen och det finns intresse från privata fastighetsägare att bygga hyresrätter. Tyresö har som inriktning att av det som byggs ska minst 25 procent vara hyresrätter. I ett 10-årsperspektiv ska ca 3 700 bostäder byggas. Kommunen ordnar markanvisningstävlingar.

Han är inte positiv till att allmännyttan, Tyresö Bostäder AB, lånar till investeringar trots det gynnsamma ränteläget. Det affärsmässiga perspektivet för allmännyttan överväger samhällsansvaret. Tyresö är inte aktiv i Sverigeförhandlingen p.g.a. kommunens geografiska läge när det gäller infrastruktur.

Simon, Tina och Lennart pratade om andelen hyresrätter i kommunen (ca 23 procent), att kommunen tar ut en högre borgensavgift från Tyresö Bostäder AB trots att räntekostnaderna på lånen sjunkit och lokala nybyggnadsprojekt.

simon o fredrik

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson

231 nya studentbostäder byggs i Solna

23 oktober, 2015

Stiftelsen Stockholms Studentbostäder ska bygga 231 nya studentbostäder i Solna. Tillskottet innebär att stadsdelen Huvudsta sammanlagt kommer få över 1000 bostäder för studenter. I Stockholm finns det ungefär 80 000 studenter, men endast 13 000 anpassade studentbostäder. Ett stort underskott, och enligt aktörer i branschen så finns det ett akut behov på cirka 10 000 bostäder för studenter i regionen. De flesta av de nya lägenheterna i Huvudsta kommer uppföras som studentettor, vilket innebär ett rum och pentry. Det är byggentreprenören Viedekke som har fått i uppdrag att genomföra projektet.

Klicka här för att läsa mer!

No Comments » | Okategoriserade | Direktlänk
Skribent Mikael Karlsson

Region Stockholm i Huddinge

Simon Safari, regionordförande, Per Fagerberg, ordförande Hyresgästföreningen Huddinge och delar av enheten för kommunikation och opinionsbildning träffade igår Daniel Dronjak Nordqvist (M), kommunstyrelsens ordförande i Huddinge och Malin Danielsson (FP), kommunalråd i Huddinge med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor och hade ett intressant bostadspolitiskt samtal.

Daniel Dronjak Nordqvist och Malin Danielsson berättade om att Huddinge planerar byggande av 5 000 bostäder varav 2 000 hyresrätter i ett 5-årsperspektiv. Huddinge har inte för vana att upplåta mark med tomträtt.

De framhöll vikten av Sverigeförhandlingen där Huddinge lagt in önskemål om följande infrastruktursatsningar; 1) höghastighetståg som stannar i Flemingsberg, 2) spårväg syd, och 3) tunnelbana till Kungens kurva. Om detta blir verklighet gör de bedömningen att det planerade bostadsbyggandet kan fördubblas. Huddinge ser gärna en samverkan med Hyresgästföreningen region Stockholm om Sverigeförhandlingen.

Simon och Per pratade om andelen hyresrätter i Huddinge (ca 34 procent), den relativt höga borgensavgiften (0,35 procent) som Huge Fastigheter AB ska betala till kommunen – högre än snittet i regionen och lokala nybyggnadsprojekt.

simon o daniel huddinge

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson