Arkiv för oktober, 2015

Region Stockholm i Vallentuna

20 oktober, 2015

Simon Safari, ordförande och delar av enheten för kommunikation och opinionsbildning träffade tidigare idag Parisa Liljestrand (M), kommunstyrelsens ordförande i Vallentuna och hade ett intressant bostadspolitiskt samtal.

Parisa Liljestrand var tydlig med att hon är positiv till bostadsbyggande i Vallentuna och hon vill öka andelen hyresrätter i kommunen från dagens nivå på ca 5 procent av bostadsbeståndet. Hon menade att det är svårt att få hyresrätter byggda i Vallentuna då intresset från byggherrarna inte är så stort. Det kommunala bostadsbolaget AB Össebyhus saknar kompetens och resurser. Vallentuna har precis börjat driva en aktivare markpolitik med markanvisningar. Detta har man tidigare inte gjort. Hon ser gärna nya studentbostäder i kommunen.

Vidare framhöll Parisa Liljestrand att Vallentuna är aktiv i Sverigeförhandlingen och arbetar för att Roslagsbanan förlängs till Arlanda. Om så sker gör hon bedömningen att 8 500 nya bostäder kan byggas i Vallentuna.

Hon samverkar gärna med Hyresgästföreningen region Stockholm när det gäller opinionsbildning gentemot staten (generösare regler kring riksintressen och buller skulle kunna öka bostadsbyggandet) och byggbolagen (det är lönsamt att bygga hyresrätter).

Simon pratade om att det är viktigt med en aktiv markpolitik då den bl.a. kan öka konkurrensen bland byggherrarna. Han pekade också på den låga andelen hyresrätter i Vallentuna, att allmännyttan skulle kunna spela en mer framträdande roll och att kommunens markinnehav är litet. Simon var tydlig med att om kommunen anger att en stor andel av de ev 8 500 nya bostäderna i Vallentuna blir hyresrätter ökar förutsättningarna för att Hyresgästföreningen region Stockholm bidrar till opinionsbildningen för en förlängning av Roslagsbanan till Arlanda.

simon o parisa

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson

Lidingöborna kräver folkomröstning   

16 oktober, 2015

Lidingöborna kräver en folkomröstning om en försäljning av det kommunala bostadsbolaget Lidingöhem. Den politiska majoriteten vägrar lyssna på sina väljare, och vill tillsätta en utredning.

När den politiska majoriteten (Moderaterna, Kristdemokraterna och Lidingöpartiet) ville driva igenom en försäljning av Lidingöhem, det kommunala bostadsbolaget, protesterade Lidingöborna. Kampanjen ”Stoppa försäljningen av Lidingöhem” samlade i våras in 4 700 namnunderskrifter som krävde en folkomröstning. Namnlistorna lämnades till ordförande i Lidingö kommunfullmäktige, Björn Samuelsson (M), den 25 maj i år. Den 18 juni var namnunderskrifterna kontrollerade och godkända eftersom över tio procent av invånarna hade skrivit på, som lagen föreskriver. Därmed kunde frågan om en folkomröstning om Lidingöhem tas upp i fullmäktige.

När nu fullmäktige har möte måndag 19 oktober vill den politiska majoriteten med stöd av Centerpartiet ta beslut om att en utredning måste göras om konsekvenserna av en försäljning av Lidingöhem, innan en folkomröstning hålls. Däremot har utredningen inte fått direktiv om att undersöka konsekvenserna av att behålla och utveckla Lidingöhem i kommunal ägo.

Lidingös politiker väljer alltså att gå emot Lidingöbornas krav på en folkomröstning och försöker förhala beslutet om en försäljning. Det är märkligt att en utredning om konsekvenserna av en försäljning av bostadsbolaget anses nödvändig först nu. Den borde rimligen ha gjorts innan partierna väckte förslag om en försäljning.

Hyresgästföreningen region Stockholm uppmanar Lidingös politiker att lyssna på Lidingöborna: ta beslut om folkomröstning nu!

No Comments » | Bostadspolitik, Utförsäljningar | Direktlänk
Skribent Gunnel Cirverius

Seminarium om samplanering av kollektivtrafik och bostäder

14 oktober, 2015

Stockholms Byggmästareförening arrangerade tidigare idag ett seminarium om samplanering av kollektivtrafik och bostäder. Enheten för kommunikation och opinionsbildning bevakade seminariet.

Catharina Håkansson Boman, förhandlingsperson i Sverigeförhandlingen inledde med att presentera sitt arbete. Sverigeförhandlingen är en förhandling om medfinansiering från stat/landsting/kommun/brukaravgifter/privata investerare av infrastrukturprojekt. Uppdraget är bl.a. att utveckla kollektivtrafiken och öka bostadsbyggandet i Stockholmsregionen. Avtal och slutrapport ska vara klara och redovisas i december 2017.

Hans-Erik Malmros, Stockholms läns landsting menade att det är viktigt att hålla fast vid Stockholmsförhandlingen (fyra nya tunnelbanesträckningar och 78 000 nya bostäder).

Jonas Nygren (S), kommunstyrelsens ordförande i Sundbyberg pratade om att incitament för kommunerna att växa har tagits bort. Detta är en del av förklaringen till varför det inte byggs tillräckligt mycket. Det är viktigt att hela Stockholmsregionen känner sig som vinnare i en förhandling, inte bara några. Kommunerna i regionen går inte i takt, det behövs en bättre samverkan mellan kommunerna.

Gunilla Glantz, Nacka kommun framhöll att det är angeläget med bindande avtal. På så sätt kan inte någon part dra sig ur projekt.

Lars Berglund, Folkhem menade att för byggherrar är det viktigt med tydlighet och klara förutsättningar. Tunnelbaneutbyggnaden räcker inte för att lösa bostadsbristen i Stockholmsregionen.    

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson

190 nya hyresrätter planeras i Tensta

10 oktober, 2015

Flera nya hyresrätter ingår i de nya byggplanerna vid Risingeplan och Hyppingeplan i Tensta. Enligt lokaltidningen Mitt I ligger nu en färdig detaljplan ute för samråd till den första december.

Enligt planerna ska området nu bli mer stadslikt, med mer levande bottenvåningar och mindre avstånd mellan husen och gatorna. Många hyresgäster i området har varit rädda för att projektet ska medföra hyreshöjningar. Men fastighetsägaren Victoria Park lovar att det nya byggprojektet inte kommer medföra några hyreshöjningar i deras befintliga hyreshus i området. Den nionde november har allmänheten en chans till att säga sitt när ett möte ska hållas vid Tensta träff. Om allt går enligt planerna beräknar stadsbyggnadskontoret en byggstart under 2017.

No Comments » | Okategoriserade | Direktlänk
Skribent Mikael Karlsson

Sämst med Stockholm – bristen på billiga bostäder

8 oktober, 2015

Stockholmarna är missnöjda med tillgången till billiga bostäder. Det visar en undersökning som Ipsos gjort på uppdrag av Dagens Nyheter. 82 procent av stockholmarna svarar att de är missnöjda med tillgången. Bland unga stockholmare är siffran ännu högre, hela 93 procent är missnöjda.

David Ahlin, analyschef på Ipsos kommenterar undersökningen i DN: ”- den stora huvudvärken för stockholmarna är bostadssituationen. Det finns ett oerhört stort missnöje. De som framför allt drabbas är unga stockholmare som inte har en stark ekonomi och som inte har några nätverk.”

I undersökningen har invånare i Stockholms kommun fått svara på hur nöjda de är över olika samhällsfunktioner. Nöjdast var stockholmarna över tillgången till parker och grönområden.

klicka här för att läsa mer!

No Comments » | Okategoriserade | Direktlänk
Skribent Mikael Karlsson