Region Stockholm i Tyresö

27 oktober, 2015

Simon Safari, regionordförande, Tina Norrström, ordförande och Lennart Spång, Hyresgästföreningen Tyresö samt delar av enheten för kommunikation och opinionsbildning träffade tidigare idag Fredrik Saweståhl (M), kommunstyrelsens ordförande i Tyresö och hade ett intressant bostadspolitiskt samtal.

Fredrik Saweståhl vill öka bostadsbyggandet i kommunen och det finns intresse från privata fastighetsägare att bygga hyresrätter. Tyresö har som inriktning att av det som byggs ska minst 25 procent vara hyresrätter. I ett 10-årsperspektiv ska ca 3 700 bostäder byggas. Kommunen ordnar markanvisningstävlingar.

Han är inte positiv till att allmännyttan, Tyresö Bostäder AB, lånar till investeringar trots det gynnsamma ränteläget. Det affärsmässiga perspektivet för allmännyttan överväger samhällsansvaret. Tyresö är inte aktiv i Sverigeförhandlingen p.g.a. kommunens geografiska läge när det gäller infrastruktur.

Simon, Tina och Lennart pratade om andelen hyresrätter i kommunen (ca 23 procent), att kommunen tar ut en högre borgensavgift från Tyresö Bostäder AB trots att räntekostnaderna på lånen sjunkit och lokala nybyggnadsprojekt.

simon o fredrik