Fastighetsägarna jagar högre vinster

20 november, 2015

Simon Safari skriver idag en debattartikel i Svenska Dagbladet:

Hyresgästföreningen region Stockholm presenterar idag en rapport som visar att de privata fastighetsägarna i regionen gör en genomsnittlig vinst på drygt 19 000 kronor per lägenhet och år.

Samtidigt har Fastighetsägarna Stockholm lämnat förhandlingarna med Hyresgästföreningen region Stockholm om ett ramavtal för de privata fastighetsägarna i Stockholm eftersom de inte anser att de får tillräcklig lönsamhet om de inte får höja hyrorna med 2,3 procent i snitt nästa år.

I vår rapport visar vi att de privata fastighetsägarna har en direktavkastning på 7,7 procent vilket är mycket högt. Det är till exempel högre än bankernas utlåningsränta. Fastighetsbolagen i rapporten äger och förvaltar över 60 000 lägenheter och har ett marknadsvärde på över 100 miljarder kronor.

Men Fastighetsägarna Stockholm vill inte förhandla utifrån verkliga kostnader och intäkter och vill inte heller ta någon som helst hänsyn till det samhällsekonomiska läget med rekordlåga räntor, låg inflation och stark lönsamhet. I stället vill de att hyrorna ska motsvara ”hyresgästernas och de bostadssökandes värderingar”, vilket är en omskrivning för att de är ute efter efterfrågestyrda hyror, det vill säga marknadshyror.

På samma sätt vill Fastighetsägarna diskutera differentiering av hyrorna för att få en ”bättre hyresstruktur”, det vill säga att lägenheter i centrala lägen ska få ännu högre hyror. Nu har Hyresgästföreningen region Stockholm redan presenterat en rapport som visar på en hyresstruktur där hyrorna i fastigheter i attraktiva lägen i innerstaden har över 30 procent högre hyror än motsvarande lägenheter i ytterstaden.

Att hävda högre hyror utifrån det geografiska läget är givetvis ett till intet förpliktigande sätt att få högre vinster utan att behöva prestera något ytterligare. Från Hyresgästföreningens sida har vi försökt föra en dialog om förvaltningskvalitet i ramavtalet men det har vår motpart inte visat något som helst intresse för. Förvaltningskvaliteten, det vill säga hyresvärdarnas service och förvaltning, är något som vi hyresgäster fäster stor vikt vid och som påverkar vårt vardagsliv i hög grad. Det är förfärande att Fastighetsägarna inte ens vill diskutera att förvaltningskvalitet skulle ingå i ramavtalet utan är så helt fokuserade på att öka sina vinster utan att behöva prestera något i gengäld.

Hyresgästföreningen region Stockholm tar riksdagens uppdrag att förhandla hyror på största allvar. Vi tar ansvar för att förhandlingarna förs med hänsyn till såväl fastighetsbolagens förutsättningar till långsiktig fastighetsförvaltning som till hyresgästernas intresse av trygghet och rimliga hyror. Vi förväntar oss att vår motpart också tar det ansvaret och inte enbart ser till kortsiktiga vinster på bekostnad av sämre samhällsekonomi som blir följden av höga hyreshöjningar eftersom hyresgästernas konsumtionsutrymme minskar.

Simon Safari
Ordförande, Hyresgästföreningen region Stockholm

Länk till artikeln